Status om den fjerde jernbanepakken mars 2022

Den fjerde jernbanepakken har ennå ikke trådt i kraft i Norge.

Publisert: 01.03.2022 – Endret: 01.03.2022

Alle EFTA-landene må fullføre sine nasjonale lovgivningsprosedyrer før EØS-komitébeslutningen trer i kraft. Norge har gjennomført sine nødvendige prosedyrer.

Inntil EØS-komitébeslutningen trer i kraft skal virksomhetene forholde seg til de samme reglene og prosedyrene som i dag. Det er også dette regelverket SJT benytter i søknadsprosesser og på tilsyn. Vi vil orientere nærmere om dato for ikrafttredelsen så snart den er kjent.