Opplæring i one-stop shop

Det europeiske jernbanebyrået (ERA) gir opplæring i bruk av søknadsportalen som er en del av den fjerde jernbanepakken.

Publisert: 13.09.2021   Endret: 13.09.2021

One-stop shop er en del av den fjerde jernbanepakken. Denne søknadsportalen fungerer som et felles inngangspunkt for søknader om felles sikkerhetssertifikat, kjøretøygodkjenning og godkjenning av ERTMS trackside (før anbudsprosessen).

Med den fjerde jernbanepakken skal søknader sendes gjennom one-stop shop både hvis søknaden gjelder godkjenning i flere land og hvis godkjenningen gjelder bare for Norge.

Når søknaden gjelder flere land er ERA saksbehandler og sikkerhetssertifiseringsorgan. Vi i Statens jernbanetilsyn kan være involvert i ekspertgruppen for behandling av søknader (Pool of Experts). Avtalen vi har med ERA om Pool of Experts innebærer at vi vil kunne bidra med eksperter på ulike fagområder i søknadsprosessene. Vi skal uansett vurdere nasjonale krav.

Når søknaden gjelder bare for Norge kan søkeren velge oss som saksbehandler via one stop-shop og forholde seg bare til oss gjennom prosessen.

Meld deg på ERAs opplæring i bruk av one-stop shop. PDF-symbol

ERAs brukerveiledning for one-stop shop. PDF-symbol

ERA-film om å søke godkjenning for kjøretøy. YouTube-logo

ERA-film om å søke godkjenning for felles sikkerhetssertifikat. YouTube-logo

ERA-film om å søke godkjenning for ERTMS trackside. YouTube-logo