Den fjerde jernbanepakken tatt inn i EØS-avtalen

Rettsaktene som er en del av den fjerde jernbanepakken ble på et møte i EØS-komiteen 24. september 2021 tatt inn i EØS-avtalen.

Publisert: 28.09.2021   Endret: 28.09.2021

Alle EFTA-landene må fullføre sine nasjonale lovgivningsprosedyrer før EØS-komitébeslutningen trer i kraft. Norge har gjennomført sine nødvendige prosedyrer.

Forskriftene som SJT gjennomførte nasjonalt i begynnelsen av september blir oppdatert med korrekt henvisning til EØS-avtalen. For jernbanevirksomheter med drift i Norge vil ikke disse endringene umiddelbart innebære en endring. Inntil EØS-komitébeslutningen trer i kraft skal virksomhetene forholde seg til de samme reglene og prosedyrene som i dag. Det er også dette regelverket SJT vil benytte i søknadsprosesser og på tilsyn. Vi vil orientere nærmere om dato for ikrafttredelsen så snart den er kjent.

På markedsområdet vil ikke endringene ha noen praktisk betydning for jernbaneaktørene. Bestemmelsene om markedsåpning er allerede tatt inn nasjonalt og trådt i kraft i sommer.