Den fjerde jernbanepakken

EUs fjerde jernbanepakke er en samling med lovgiving fra 2016. Formålet med pakken er å lage felles standarder og regler for jernbanedrift i EU/EØS-området. Statens jernbanetilsyn har ansvar for å innarbeide det nye regelverket og informere aktørene i bransjen om endringene dersom den fjerde jernbanepakken blir vedtatt i Stortinget. SJT jobber for at alt skal ligge til rette for en innføring av den fjerde jernbanepakken 16. juni 2020. Vi planlegger også eventuelle overgangsordninger for bransjen dersom forsinkelser oppstår.