Bransjemøter om risikovurderinger

Se presentasjon om risikovurderinger fra bransjemøter i mai 2020.

Publisert: 27.05.2020 – Endret: 27.05.2020

Risikovurderinger er et spesielt satsningsområde for SJT i 2020. Vi presenterte i nettmøtene problemstillinger innen risikovurderinger som vi mener er utfordrende for jernbanebransjen.

Temaene er valgt basert på hva vi har observert på tilsyn og i tillatelsesprosesser.

Vi presenterte blant annet resultater av to kartlegginger om risikovurderinger innen sikkerhet og sikring, inkludert IKT-systemer. Bransjemøtene ble også brukt til å kartlegge videre veiledningsbehov innen risikovurderinger.

Last ned presentasjon om risikovurderinger. PDF-symbol