Bransjemøte om den fjerde jernbanepakken

Se presentasjon fra bransjemøte om EUs fjerde jernbanepakke 4. desember 2019.

Publisert: 06.12.2019 – Endret: 06.12.2019

Bransjemøtet omhandlet den tekniske pilaren – den delen av den fjerde jernbanepakken som handler om samtrafikk og sikkerhet. Dette berører blant annet prosessene om tildeling av sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning, tillatelser til å ta i bruk kjøretøy og krav til sikkerhetsstyringssystem og samtrafikk.

Mange i jernbanebransjen har spørsmål om hva dette betyr for deres virksomhet. Det er ikke klart om den fjerde jernbanepakken blir tatt inn i norsk rett, men uansett utfall må mange i bransjen forholde dere til regelverket.

Se presentasjonen fra bransjemøtet om den fjerde jernbanepakken.

Les mer om EUs fjerde jernbanepakke.