Veileder om sikkerhetsstyring

Veilederen skal bidra til at virksomheten jobber målrettet, styrt og dokumentert med å forebygge skader på personer, anlegg og materiell.

Publisert: 01.04.2019   Endret: 01.04.2019

Se gjerne filmen om sikkerhetsstyring før du leser veilederen:

Veileder sikkerhetsstyringssystem

Last ned veilederen om sikkerhetsstyringssystem for taubaner og fornøyelsesinnretninger.