Tillatelser og veiledning

Statens jernbanetilsyn utfører førstegangstilsyn, periodiske besiktigelser, driftsinspeksjon og spesielle besiktigelser og undersøkelser.

Publisert: 20.09.2016   Endret: 20.09.2016

Førstegangstilsyn består normalt av dokumentasjonsgjennomgang og ferdigbesiktigelse.

For innretninger med sikkerhetsgodkjenning, og som er tidligere godkjent, gjennomføres periodiske besiktigelser.

Statens jernbanetilsyn vil i tillegg til ordinære besiktigelser av innretningen foreta driftsinspeksjon av innretninger i fornøyelsesparker.

For omreisende tivoli, gokartbaner og vannrutsjebaner vil tilsynet foreta driftsinspeksjon på stikkprøvebasis. Ved uhell og skader kan Statens jernbanetilsyn gjennomføre spesielle besiktigelser og undersøkelser

Last ned maler for loggbok.

Avvik ved besiktigelse

En besiktigelse kan føre til at følgende avvik blir gitt:

 • Det ble ikke gitt pålegg på innretning.
  «Ingen pålegg gitt» er påført innretningens kontrollskjema
 • Det gis pålegg som bør utbedres så snart som mulig.
  Pålegget er påført kontrollskjema for innretningen. Avviket er vurdert til ikke å være så alvorlig at det er nødvendig å tilbakerapportere til Statens jernbanetilsyn. Pålegget vil bli fulgt opp ved neste besiktelse.
 • Pålegg gis med frist for utbedring på egen påleggsliste.
  Pålegget skal utføres og tilbakerapporteres innen tidsfristen. Sikkerhetsgodkjenning er begrenset av gitte pålegg. Det er ulovlig å benytte innretningen etter den gitte tidsfristen dersom pålegget ikke er utført.
 • Pålegg gis med frist før drift.
  Innretningen kan ikke settes i drift før pålegg er utbedret og rapportert til Statens jernbanetilsyn. I alvorlige tilfeller kan sikkerhetsgodkjenning bli inndratt og godkjenningsskiltet klippet av innretningen.