Fareidentifisering

Hensikten med veiledningen er å bidra til at virksomheter som drifter fornøyelsesinnretninger legger relevante farer til grunn for sine risikovurderinger, og dermed kan drifte sine anlegg på en tilstrekkelig sikker måte.

Publisert: 20.06.2017   Endret: 20.06.2017

Veileder om fareidentifisering for fornøyelsesinnretninger.