Akseptabelt sikkerhetsnivå for hoppeslott og oppblåsbar sklie

Når dere søker om driftstillatelse må vi få en erklæring om at innretningen deres er bygd i samsvar med relevant og anerkjent standard.

Publisert: 25.03.2021   Endret: 07.04.2021

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-12 krever at dere må dokumentere at innretningen holder et akseptabelt sikkerhetsnivå. I praksis betyr dette at vi må få en erklæring fra dere som bekrefter at hoppeslottet eller den oppblåsbare sklien er i samsvar med en relevant og anerkjent standard. For slike innretninger er standarden NS-EN 14960-1. I de fleste tilfeller er dette dokumentasjon som leverandøren eller produsenten legger ved hoppeslottet eller den oppblåsbare sklien når dere kjøper den.

Hvis dere mangler en erklæring

Hvis dere ikke har en erklæring fra leverandøren eller produsenten, må dere få en uavhengig tredjepart til å utarbeide en erklæring om samsvar med standarden i ettertid.

Vi vil da kreve:

  • en rapport som dokumenterer alle kravene til konstruksjonen i den anerkjente standarden
  • dokumentasjon på hvordan undersøkelsene og testene er foregått, gjerne med bilder

Vi har ingen erfaring med tidligere søkere som har forsøkt å få utarbeidet dokumentasjon for hoppeslott i ettertid. Vi kjenner derfor ikke til hvilke selskaper som eventuelt tilbyr en slik tjeneste, eller hva dette koster.

Alternativ: nytt hoppeslott

Et alternativ til en erklæring fra en uavhengig tredjepart er at dere kjøper et nytt hoppeslott eller oppblåsbar sklie fra en produsent som leverer dokumentasjon på at innretningen er bygd i samsvar med relevant og anerkjent standard. Erklæringen må kunne identifisere hoppeslottet eller den oppblåsbare sklien, for eksempel med foto, unikt serienummer eller lignende, slik at vi ser at den gjelder akkurat den innretningen dere søker om.

Ta gjerne kontakt med oss før dere kjøper en innretning, slik at dere er sikre på at dere kjøper noe med riktig dokumentasjon.

Søknadsprosessen utløser gebyr

Husk at å søke om driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning utløser gebyr, uavhengig av om dere får driftstillatelse. Før søknaden sendes bør dere derfor ha kontrollert at fornøyelsesinnretningen har et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Vi kan også tilby et digitalt veiledningsmøte før dere søker. Da kan vi gi en foreløpig tilbakemelding på om erklæringen er slik den skal være, uten at dere blir ilagt søknadsgebyr.

Husk: Det er ulovlig å tilby et hoppeslott eller en oppblåsbar sklie til publikum uten at innretningen har driftstillatelse. Det gjelder uavhengig av om dere tar betalt for bruken eller ikke, og det gjelder også i ideelle organisasjoner.