Veileder om rapporteringsplikt

Veilederen gir svar på spørsmål om hvorfor virksomhetene skal rapportere inn uønskede hendelser til Statens jernbanetilsyn, hva som skal rapporteres og hvordan det skal rapporteres.

Publisert: 14.07.2019 – Endret: 14.07.2019

Virksomheten er også ansvarlig for å bruke informasjonen fra uønskede hendelser i sin sikkerhetsstyring for å hindre gjentakelse. Vi viser til egen veileder om sikkerhetsstyring.

veileder rapporteringsplikt

Last ned veilederen om rapporteringsplikt for fornøyelsesinnretninger.