Vannsklier

Statens jernbanetilsyn følger opp at eieren ivaretar sitt ansvar for sikkerheten i vannsklier.

Publisert: 29.09.2017   Endret: 29.09.2017

Vannrutsjebane.Eieren har selv ansvaret for at vannsklien blir montert, drevet og vedlikeholdt i henhold til de krav som settes av myndigheter og leverandører.

Hvis SJT avdekker manglende styring og dokumentasjon av driften, eller andre forhold som kan medføre uakseptabel sikkerhet, får eieren pålegg om å utbedre. Om nødvendig blir det gjennomført et tilsyn innen en gitt tidsfrist. Hvis det påvises uakseptable forhold, kan SJT gi pålegg om driftsstans inntil utbedring er foretatt. I graverende tilfeller kan driftstillatelsen bli inndratt.

Fant du det du lette etter?