Oppgåver og tilsynspliktige innretningar

Statens jernbanetilsyn har hovudansvaret for tilsyn med park- og tivolianlegg. Sjå også hvilke innretningar som er tilsynspliktige. 

Publisert: 20.09.2016   Endret: 20.09.2016

Oppgåver.

Tilsynspliktige innretningar.

Typar innretningar SJT fører tilsyn med.