Tilsynsprogram for fornøyelsesinnretninger 2023

Stedlig verifikasjon som skal utføres hos bestemte virksomheter.

Vi utfører en systematisk gjennomgang av hele eller deler av sikkerhetsstyringssystemet. For å avgjøre om virksomheten etterlever kravene går vi gjennom skriftlig dokumentasjon og intervjuer representanter for virksomheten. Vi verifiserer gjennom stikkprøver om sikkerhetsstyringssystemet fungerer i praksis.

Virksomhet
B&B Karting
Jumpyard Snø
Ullensaker kommune
Gol Campingsenter og Apartments
Sjoa Raftingsenter NWR
Bergen Gokartsenter
Bjorli skisenter
Bålkos
Høyt og Lavt aktivitetspark
Sidias hoppeslottaktiviteter
Air By Bolder
Farsund kommune
Sørlandet Gokart
Carting
Lista Hangar Eiendom
Hamre Familiecamping
Høyt under taket Skien
Kragerøparken
Oslo kommune Bymiljøetaten
Norsk motorklubb avdeling Dyrøy
Orkdalsbadet
Rana kommune
Åfjord kommune