Akseptabelt sikkerhetsnivå for fornøyelsesinnretninger

Tabellen under viser de vanligste løpene for dokumentasjon på akseptabelt sikkerhetsnivå når dere sender inn søknader om driftstillatelse. Tabellen forutsetter at de vanligste anerkjente standardene er brukt, men det fins også flere. Det er også andre muligheter for å dokumentere akseptabelt sikkerhetsnivå. Mer informasjon om dette er under tabellen.

Publisert: 19.02.2021   Endret: 31.08.2021

Anerkjente og relevante standarder for ulike innretningstyper

Se europeiske standarder for fornøyelsesinnretninger som kan kjøpes fra Standard Norge.

Dokumentasjon på akseptabelt sikkerhetsnivå

Fargekoder:

Gul bakgrunn – må leveres.
Oransje bakgrunn – må leveres i noen tilfeller (forklaring i cellen).

TYPE INNRETNING

Erklæring om samsvar med en relevant og anerkjent standard

Rapport fra førstegangs-
godkjenning/
innvielses-
inspeksjon etter relevant og anerkjent standard

Rapport fra årlig inspeksjon, etter relevant og anerkjent standard, under 12 måneder siden

Foto av CE-merket på vifter og av tilbakeslagsventiler

Rapport fra 3-årig praktisk sklitest, etter anerkjent standard, under 3 år siden

 

Hoppeslott og oppblåsbar sklie,
ny

Kan være fra produsenten, leverandøren/importøren eller et inspeksjonsorgan. Mer informasjon: Akseptabelt sikkerhetsnivå for hoppeslott og oppblåsbar sklie

 

 

Kan fotograferes av søkeren selv.

 

Hoppeslott og oppblåsbar sklie, brukt

Kan være fra produsenten, leverandøren/importøren eller et inspeksjonsorgan. Mer informasjon: Akseptabelt sikkerhetsnivå for hoppeslott og oppblåsbar sklie

 

Kan gjøres av søkeren selv (med dagens regelverk).

Kan fotograferes av søkeren selv.

 

Vannrutsjebane, ny

 

Må utføres av uavhengig inspeksjonsorgan.

 

 

Må utføres av produsenten eller et uavhengig inspeksjonsorgan.

Vannrutsjebane, brukt

 

Rapporten kan være fra byggeår. Alle endringer skal være inspiserte med innvielsesinspeksjoner. Samlet må rapportene dekke innretningen slik den er i dag. Innvielsesinspeksjonen skal utføres av uavhengig inspeksjonsorgan.

Må utføres av uavhengig inspeksjonsorgan.
(Kravet kan frafalles dersom dere sender inn en rapport fra innvielsesinspeksjon utført for mindre enn 12 måneder siden. Forutsetningen er at inspeksjonen er fullstendig og dekker hele innretningen.)

 

Må utføres av produsenten eller et uavhengig inspeksjonsorgan.

Tivoliinnretning, ny

 

Må utstedes av uavhengig inspeksjonsorgan. For NS-EN 13814:2019 vil det si «før bruk»-rapporten.

 

 

 

Tivoliinnretning, brukt

 

Rapporten kan være fra byggeår, og for NS-EN 13814:2019 vil det si «før bruk»-rapporten. Alle endringer skal være inspiserte med innvielsesinspeksjoner. Samlet må rapportene dekke innretningen slik den er i dag. Innvielsesinspeksjonen skal utføres av uavhengig inspeksjonsorgan

Må utføres av uavhengig inspeksjonsorgan.
(Kravet kan frafalles dersom dere sender inn en rapport fra innvielsesinspeksjon utført for mindre enn 12 måneder siden. Forutsetningen er at  inspeksjonen er fullstendig og dekker hele innretningen.)

 

 

Høydepark eller zipline, ny

 

Må utstedes av type-A-uavhengig inspeksjonsorgan

 

 

 

Høydepark eller zipline, brukt

 

Rapporten kan være fra byggeår. Alle endringer skal være inspiserte med innvielsesinspeksjoner. Samlet må rapportene dekke innretningen slik den er i dag. Innvielsesinspeksjonen må utføres av type-A-uavhengig inspeksjonsorgan.

Må utføres av uavhengig inspeksjonsorgan.
Den årlige inspeksjonen kan være utført for inntil 15 måneder siden.
(En innvielsesinspeksjon som er utført for under 12 måneder siden, kan erstatte en årlig kontroll. Forutsetningen er at inspeksjonen er fullstendig og dekker hele innretningen.)

 

 

Gokartbane, ny

Alle karter skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør.

Inspeksjon av banen må utføres av uavhengig inspeksjonsorgan. Se «Detaljert informasjon om gokart» under tabellen.

 

 

 

Gokartbane, brukt

Alle karter skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør.

 

Inspeksjon av alle kartene og banen må utføres av uavhengig inspeksjonsorgan. Se «Detaljert informasjon om gokart» under tabellen.

 

 

Bob-bane, ny

Alle bober skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør. Ta kontakt hvis dere trenger veiledning.

Gjelder både bober og banen. Må utføres av uavhengig inspeksjonsorgan.

 

 

 

Bob-bane, brukt

Alle bober skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør. Ta kontakt hvis dere trenger veiledning.

Gjelder både bober og banen. Rapporten kan være fra byggeår. Alle endringer skal være inspiserte med innvielsesinspeksjoner. Samlet må rapportene dekke innretningen slik den er i dag. Innvielsesinspeksjonen skal utføres av uavhengig inspeksjonsorgan.

Gjelder både bob og bane. Må utføres av uavhengig inspeksjonsorgan.
(Kravet frafalles dersom dere sender inn en rapport fra innvielsesinspeksjon utført for mindre enn 12 måneder siden.) Forutsetningen er at innvielsesrapporten er fullstendig og inspiserer både banen og alle bobene.)

 

 

Rodelbane, ny

Alle vogner skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør. Ta kontakt hvis dere trenger veiledning.

Gjelder både vogner og banen. Må utføres av uavhengig inspeksjonsorgan.

 

 

 

Rodelbane, brukt

Alle vogner skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør. Ta kontakt hvis dere trenger veiledning.

Gjelder både vogner og banen. Rapporten kan være fra byggeår. Alle endringer skal være inspiserte med innvielsesinspeksjoner. Samlet må rapportene dekke innretningen slik den er i dag. Innvielsesinspeksjonen skal utføres av uavhengig inspeksjonsorgan.

Gjelder både vogner og banen.
Må utføres av uavhengig inspeksjonsorgan. (Kravet kan frafalles dersom dere sender inn en rapport fra innvielsesinspeksjon utført for mindre enn 12 måneder siden. Forutsetningen er at innvielsesrapporten er fullstendig og inspiserer både banen og alle vognene.)

 

 

Detaljert informasjon om gokart:

Det er vanlig at som anerkjent standard brukes NS-EN 16230-1:2013 for kartene og NS-EN 16230-2:2016 for banen. Denne standarden stiller ikke eksplisitte krav til den tekniske inspeksjonen, verken ved innvielse eller årlig. Vi forventer at rapportene fra inspeksjonene inneholder alle sjekker som er sikkerhetskritiske, både for kartene og banen. Vi forventer også at alle kartene blir funksjonstestet og omtalt individuelt i rapporten. De uavhengige inspeksjonsrapportene må tydelig konkludere på om hver enkelt kart og banen er trygg for videre bruk innen fornøyelsesformålet.

Inspeksjonsorganet må selv vurdere hvilke sjekker som er sikkerhetskritiske for denne innretningen, men vi ønsker å veilede og foreslår følgende sjekkpunkter, som er basert på standarden:

  • Karter: Punktene listet i tabell 5 i kapittel 8 i del 1 av gokartstandarden (NS-EN 16230-1:2013), med unntak av de tre siste sjekkpunktene: 7.15, 7.16 og 7.17. Dette skal gjennomføres som en enkel visuell sjekk eller funksjonstest. Merk at den siste kolonnen med overskrift «Verification method» er ikke relevant for denne tekniske inspeksjonen.
  • Bane: Kapittel 8 i del 2 av gokartstandarden (NS-EN 16230-2:2016).

Alternativer – andre standarder enn NS-EN

I tabellen over er det tatt utgangspunkt i at innretningene er bygd etter de vanligste anerkjente standardene, som er NS-EN-standardene. Imidlertid fins det andre standarder, som også er anerkjente. Les mer om dette på denne siden. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål til hvordan dere skal dokumentere akseptabelt sikkerhetsnivå hvis innretningen er bygd etter mindre vanlige standarder.

Alternativer – andre dokumenter enn skissert i tabellen

Det vanligste er at dere sender inn dokumentene som nevnt i tabellen for å dokumentere at innretningen er bygd i samsvar med en relevant og anerkjent standard. Det er mulig at andre dokumenter kan dokumentere et akseptabelt sikkerhetsnivå.  Det er også mulig å få driftstillatelse hvis dere kan dokumentere at sikkerhetsnivået er tilsvarende som i en anerkjent standard. Dessuten kan også flere standarder kombineres. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å dokumentere akseptabelt sikkerhetsnivå ved å levere et annet sett dokumenter enn de som er skissert i tabellen over, og dere ønsker mer veiledning.

Vi kan kontaktes på post@sjt.no eller 22 99 59 00 (klokka 09–15).