Innretningstyper og driftstillatelse

Hvilke innretningstyper trenger og trenger ikke driftstillatelse?

Publisert: 15.05.2017   Endret: 17.06.2021

Disse innretningstypene trenger driftstillatelse:

 • Hoppeslott der arealet av grunnflaten er 10 kvadratmeter eller mer. I arealet av grunnflaten regner vi med bare den oppblåsbare grunnflaten.
 • Oppblåsbare sklier. Dersom den oppblåsbare sklien har en fallhøyde på 2,0 meter eller mer, fra sitteflaten og ned til der man lander, regnes innretningen som en oppblåsbar sklie. (Innretninger med mindre sklier enn 2,0 meter regnes som hoppeslott dersom arealet er 10 kvadratmeter eller mer.)
 • Oppblåsbare hinderløyper som har minst én sklie/hinder med fallhøyde på 2,0 meter eller mer, eller som har minst ett «hulrom». Med «hulrom» mener vi deler man kan krype inn i og bli lukket inn i den oppblåsbare duken dersom luften går ut. En hinderløype med en sklie på 2,0 meter eller mer regner vi som oppblåsbar sklie, mens øvrige hinderløyper er hoppeslott.
 • Vannrutsjebaner. Vannsklier med fallhøyde på 2,0 meter eller mer fra sitteflaten ved påstigningen til vannspeilet i landingsbassenget eller integrert bremsesone. Publikum kan kjøre med eller uten skli-innretninger.
 • Høydeparker. Klatreparker som ikke faller inn under forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.
 • Zipliner. Personførende taubaner (zipliner) som ikke faller inn under taubaneloven eller forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
 • Simulatorer. Inkluderer for eksempel rodeookser, snøbrett eller surfebrett med oppblåsbar matte, vindtunneler, gyroer, VR (Virtual Reality) hvor publikum blir fastspent og satt i bevegelse, enkelte 7D-kinoer, quickjump (sikrede hopp fra tårn) og mange andre typer simulatorer. Listen er ikke uttømmende.
 • Gokartbaner som tilbys publikum for fornøyelse, ikke som motorsport. Gokartbanen kan være utendørs eller innendørs.
 • Opplevelseshus. Hus der publikum blir satt i bevegelse, for eksempel av bevegelige gulv.
 • Spesielle tørrsklier, som ikke faller inn under forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr fordi de har risikomomenter som «alminnelige» tørrsklier ikke har. For eksempel kan dette være innretninger av typen Helter Skelter, flyttbare sklier som er svært høye og brukes på for eksempel tivoli, eller hvor det tilføres risiko ved å skli i skli-innretninger. Listen er ikke uttømmende.
 • Karuseller. Inkluderer mindre barnekaruseller, også de som roterer langsomt og heller ikke bringer publikum høyt.
 • Berg- og dalbaner.
 • Tømmerrenner.
 • Pariserhjul.
 • Skinnegående innretninger. Kjøretøy som går på flate skinner.
 • Bungee-katapult.
 • Bungee-trampoline.
 • Gravitetstårn.
 • Radiobilbaner.
 • Flygende tepper.
 • Pendler.
 • Frittkjørende innretninger på bane hvor publikum får kjøre i 5,0 km/t eller høyere hastighet. Slike innretninger er mindre, skinnegående innretninger som tog, bilbaner eller liknende. Disse innretninger drives av motor eller batteri og kan gjøres fritt i avgrensede områder for eksempel parker og tivoli.
 • Vannopplevelse.
 • Båter. Bompibåter. Drives av motor eller batteri.
 • Bob-baner. Kjører på is eller hjul.
 • Andre innretninger/attraksjoner i tivoli og parker som bringer publikum i bevegelse, eller kan utsette publikum for risiko, og som ikke faller inn under annen lovgiving, som taubaneloven, vegtrafikkloven, forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr,  produktkontrolloven osv.
 • Vannskitrekk
 • Rodelbaner

Innretninger som er utenfor:

Disse innretningene kommer ikke under tivoliloven og trenger derfor ikke driftstillatelse fra SJT:

 • Hoppeslott med grunnflateareal på under 10 kvadratmeter. Bare oppblåsbar grunnflate inkluderes i arealet.
 • Hoppeputer. Oppblåsbare, flate puter. Hoppeputene kan være nedgravd i jorden eller være løse og festet med bardunering.
 • Hinderløyper uten sklie med fallhøyde på 2,0 meter eller mer og uten «hulrom». Med «hulrom» mener vi deler man kan krype inn i og bli lukket inn i den oppblåsbare duken dersom luften går ut.
 • Frittkjørende innretning på bane hvor publikum kun kjører i hastigheter under 5,0 km/t. Slike innretninger kan være mindre, skinnegående innretninger, som tog, bilbaner eller liknende
 • Vannrutsjebaner med fallhøyde på mindre enn 2,0 meter. Fallhøyden regnes fra sitteflaten ved påstigningen til vannspeilet i landingsbassenget eller integrert bremsesone.
 • Lekeinnretninger som kommer inn under forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og tilhørende standard NS-EN 1176. For eksempel lekeplassutstyr, trampolineparker og alminnelige tørrsklier.
 • Innretninger der publikum selv står for framdriften og bevegelsene, som tråbiler, tråbåter, manuelle gravemaskiner, manuelle skinnegående innretninger osv.
 • Innretninger og aktiviteter for idrettsformål. For eksempel trampoliner, klatrevegger og klatrestativ
 • Ekstremaktiviteter og innretninger/aktiviteter som åpenbart er risikabelt for utøveren, for eksempel rafting, elvepadling, fjellklatring, via ferrata, strikkhopp, basehopping, fallskjermhopping, olabiler osv.
 • Innretninger og aktiviteter for motorsport, som for eksempel gokartkjøring med formål motorsport, utleie av ATV, minibikes, funkart, crosskart, andre terrenggående kjøretøy osv.
 • Taubroer, tauflåter, speidertårn (klatretårn), hjemmelagde trekaruseller («bjørkekaruseller»), tre-portaler og annet som speidere bygger på egen hånd av ting de finner i naturen og hvor brukerne ikke trenger sikring.
 • Skytebaner med luft- eller fjørvåpen i parker og tivoli.
 • Små innretninger med myntinnkast plassert på kjøpesenter og lignende.
 • Spøkelseshus.
 • Hydrauliske gravemaskiner.
 • Restauranter i høyden. Restauranter hvor man sitter fastspent i høyden og hvor installasjonen roterer mens man spiser mat og drikke.

Det er SJT som avgjør om en konkret innretning trenger driftstillatelse. Denne vurderingen er en del av  veiledningen vår, og det gjør vi uten gebyr. Send bilde av innretningen og beskrivelser av hvordan den er bygd og brukes til: post@sjt.no.

Alle kravene i forskrift om fornøyelsesinnretninger må oppfylles før dere som virksomhet kan få innvilget en driftstillatelse for fornøyelsesinnretningen deres.

Fant du det du lette etter?