Krav til søknaden om driftstillatelse

Innretningen må oppfylle tekniske krav, og lovverket stiller krav til hvordan virksomheten skal drifte den (driftsmessige krav).

Vi gir en driftstillatelse etter at dere som søker har vist at alle tekniske krav og driftsmessige krav er oppfylt.

Alle kravene i tivoliforskriften må oppfylles før dere som virksomhet kan få innvilget en driftstillatelse for fornøyelsesinnretningen deres. I tillegg til å oppfylle tekniske og driftsmessige krav må dere også ha forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar.

Søknadsprosessen for driftstillatelse fornøyelsesinnretning

1. Foto

Dere skal sende inn foto som gjør at vi tydelig ser hele fornøyelsesinnretningen og kan identifisere den. Bildene skal være både oversiktsbilder som viser helheten og bilder som viser hoveddelene av innretningen, som banen, vogner og viktige kjennetegn.

Det er viktig at dette er foto av akkurat den innretningen dere søker om. Et bilde av en tilsvarende innretning fra for eksempel en katalog eller en internettside, er ikke tilstrekkelig.

Send inn antallet bilder som er nødvendig for å identifisere hele innretningen. For gokart, skinnegående innretninger på bane og andre lignende innretninger som består av både bane og kjøretøy, må vi ha bilder av både banen og alle kjøretøyene. Vi skal for eksempel ha bilde av hver enkelt kart på en gokartbane.

For hoppeslott og oppblåsbare sklier må dere sende inn foto av CE-merkingen på viften og viftens tilbakeslagsventil.

2. Tekniske krav

Paragraf 2-12 i forskrift om fornøyelsesinnretninger stiller krav til at innretningen skal ha et akseptabelt sikkerhetsnivå. Å dokumentere akseptabelt sikkerhetsnivå gjøres enklest ved å følge den standarden som innretningen er bygget etter.

Se oversikten over relevante standarder for fornøyelsesinnretninger.

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) har utarbeidet relevante europeiske standarder for fornøyelsesinnretninger. Standardene kan kjøpes hos Standard Norge AS (Standardiseringen i Norge).

3. Driftsmessige krav

Sikkerhetsstyringssystem

Paragraf 2-9 i forskrift om fornøyelsesinnretninger stiller krav til at dere som virksomhet skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset virksomheten. Systemet er et verktøy for at virksomheten skal kunne drive sikkert.

Paragraf 2-10 i forskrift om fornøyelsesinnretninger lister opp kravene til hva et sikkerhetsstyringssystem minst må inneholde.

Merk:

Dere som har en driftstillatelse fra før, skal bare levere oppdateringer fra sikkerhetsstyringssystemet som er nødvendige på grunn av den nye innretningen. Se gjerne denne siden: Oppdatering i sikkerhetsstyringssystemet

Dere som ikke har gyldig driftstillatelse i dag, må levere hele sikkerhetsstyringssystemet. Se gjerne denne siden: Sikkerhetsstyringssystem for fornøyelsesinnretninger

Mer å lese:

Se vår veiledning om kravene til innholdet i sikkerhetsstyringssystemet

Se veilederen om sikkerhetsstyringssystem for fornøyelsesinnretninger.

4. Manual

Manualen skal i utgangspunktet være på norsk, svensk eller dansk, slik det står i forskriften. Det er mulig å søke oss om unntak fra kravet og levere manualen på engelsk. Søknaden må begrunnes. Søknaden om unntak kan leveres sammen med søknaden om driftstillatelse.

5. Forsikring

Tivolilovens paragraf 8 sier at virksomheten skal ha forsikring for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten.

Les mer om forsikring av fornøyelsesinnretninger.

6. Sikkerhetsstillelse

Tivolilovens paragraf 8 sier at virksomheten skal ha sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten. Sikkerhetsstillelse er en ekstra sikkerhet for en person som har blitt skadet. Da er det dekning for tapet selv om forsikringen ikke gjelder. Sikkerhetsstillelsen gjelder til vi får beskjed av forsikringsselskapet om at de sier opp avtalen. Da trekker vi driftstillatelsen umiddelbart.

Skjemaet er en avtale mellom forsikringsselskapet og oss. Forsikringsselskapet er forpliktet til å gi sikkerhetsstillelse for virksomheten helt til de eventuelt varsler oss om at sikkerhetsstillelsen er opphørt.

Sikkerhetsstillelsen kommer inn hvis for eksempel regningen ikke er betalt. En avtale med forsikringsselskapet om sikkerhetsstillelse er den eneste måten vi kan sørge for at vi alltid får beskjed hvis forsikringen er opphørt.

Les mer om sikkerhetsstillelse for fornøyelsesinnretninger.

Utfylling av søknaden

Her er skjemaet for å fylle ut søknaden om driftstillatelse. skjemasymbol

Vent med å sende inn søknaden til dere har med alle vedlegg. Dere må gjerne lagre søknaden og fylle den ut ferdig senere. Velg gode, beskrivende navn på vedlegg slik at vi raskt kan orientere oss. De fleste dokumentene må være med i søknaden, men dere kan ettersende for eksempel en rapport fra et uavhengig inspeksjonsorgan.