Krav til søknaden om driftstillatelse

Innretningen må oppfylle tekniske krav, og lovverket stiller krav til hvordan virksomheten skal drifte den (driftsmessige krav).

Vi gir en driftstillatelse etter at dere som søker har vist at alle tekniske krav og driftsmessige krav er oppfylt. Søknaden består i hovedsak av fire komponenter.  
Alle kravene i tivoliforskriften må oppfylles før dere som virksomhet kan få innvilget en driftstillatelse for fornøyelsesinnretningen.

Dere trenger ikke å vise oss at dere oppfyller alle kravene i søknadsprosessen. Derfor har vi laget en oversikt som viser de fire viktigste punktene som skal dokumenteres i en søknad om driftstillatelse.

Søknadsprosessen for fornøyelsesinnretninger

1. Foto Fotosymbol

Dere skal sende inn foto som gjør at vi tydelig ser hvilken fornøyelsesinnretning dere ønsker driftstillatelse for. Da kan vi forstå hvilken innretning dere søker om. 

Bildene skal være både oversiktsbilder som viser helheten og bilder som viser hoveddelene av innretningen, som banen, vogner og viktige kjennetegn.

Det er viktig at dette er foto av akkurat den innretningen dere søker om. Et bilde av en tilsvarende innretning fra for eksempel en katalog eller en internettside, er ikke tilstrekkelig. Det er imidlertid unntak, og det er når dere har en teknisk tegning eller designtegning av en innretning. 

Send inn antallet bilder som er nødvendig for å identifisere hele innretningen. For gokart, skinnegående innretninger på bane og andre lignende innretninger som består av både bane og kjøretøy, må vi ha bilder av både banen og kjøretøyene. Det er også viktig at dere sender bilder av sikkerhetskomponenter i enkelte innretninger. 

For hoppeslott og oppblåsbare sklier må dere sende inn foto av CE-merkingen på viften og viftens tilbakeslagsventil.

2. Dokumentasjon på akseptabelt sikkerhetsnivå standardsymbol

Paragraf 2-2 i tivoliforskriften stiller krav til at innretningen skal ha et akseptabelt sikkerhetsnivå. Dette er fordi en fornøyelsesinnretning som er konstruert og drives i overensstemmelse med en anerkjent standard, anses å ha akseptabelt sikkerhetsnivå med mindre denne forskriften inneholder strengere bestemmelser. Å dokumentere akseptabelt sikkerhetsnivå gjøres enklest ved å følge standarden som innretningen er bygget etter. 

Se oversikten over relevante standarder for fornøyelsesinnretninger.

Om det er standarder som ikke ligger på listen, så betyr det at vi ikke har oppdatert listen, eller så anses den ikke for å være anerkjent. 

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) har utarbeidet relevante europeiske standarder for fornøyelsesinnretninger. Standardene kan kjøpes hos Standard Norge AS (Standardiseringen i Norge).

3. Kopi av sikkerhetsstyringssystemet papirbunkesymbol

Sikkerhetsstyringssystem

Paragraf 2-10 i tivoliforskriften stiller krav til at dere som virksomhet skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset virksomheten. Systemet er et verktøy for at virksomheten skal kunne drive sikkert.

Paragraf 2-11 i tivoliforskriften lister opp kravene til hva et sikkerhetsstyringssystem minst må inneholde.

Merk:

Dere som har en driftstillatelse fra før, skal bare levere oppdateringer fra sikkerhetsstyringssystemet som er nødvendige på grunn av den nye innretningen.

Se mer om oppdatering i sikkerhetsstyringssystemet.

Dere som ikke har gyldig driftstillatelse, må sende inn kopi av hele sikkerhetsstyringssystemet sammen med søknaden om driftstillatelse.

Se mer om sikkerhetsstyringssystem for fornøyelsesinnretninger.

Mer å lese:

Se veilederen om sikkerhetsstyringssystem for fornøyelsesinnretninger.

Merk:

Dere vil få beskjed om å sende inn kopi av leverandørmanualen. Dette kravet skyldes at vi vil vurdere om sikkerhetsstyringssystemet er bygget opp slik at kravene som leverandører og produsenter stiller til drift, kontroll og vedlikehold, følges. 

4. Kopi av forsikring og skjema for sikkerhetsstillelse sjekklistesymbol

Forsikring: 

Tivolilovens paragraf 8 sier at virksomheten skal ha forsikring for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten.

Les mer om forsikring av fornøyelsesinnretninger.

Sikkerhetsstillelse: 

Tivolilovens paragraf 8 sier at virksomheten skal ha sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten. Sikkerhetsstillelse er en ekstra sikkerhet for en person som har blitt skadet. Da er det dekning for tapet selv om forsikringen ikke gjelder. Sikkerhetsstillelsen gjelder til vi får beskjed av forsikringsselskapet om at de sier opp avtalen. Da trekker vi driftstillatelsen umiddelbart.

Skjemaet er en avtale mellom forsikringsselskapet og oss. Forsikringsselskapet er forpliktet til å gi sikkerhetsstillelse for virksomheten helt til de eventuelt varsler oss om at sikkerhetsstillelsen er opphørt.

Sikkerhetsstillelsen kommer inn hvis for eksempel regningen ikke er betalt. En avtale med forsikringsselskapet om sikkerhetsstillelse er den eneste måten vi kan sørge for at vi alltid får beskjed hvis forsikringen er opphørt.

Les mer om sikkerhetsstillelse for fornøyelsesinnretninger
 
Om dere er usikre, ta kontakt med oss før dere søker om driftstillatelse. E-postsymbol