Innretningstyper og driftstillatelse

Hvilke innretningstyper trenger og trenger ikke driftstillatelse?

Disse innretningstypene trenger driftstillatelse

hoppeslottsymbol Hoppeslott

Hoppeslott med hovedregel der arealet av grunnflaten er 10 kvadratmeter eller mer. I arealet av grunnflaten regner vi med bare den oppblåsbare grunnflaten.

oppblåsbar sklie-symbol Oppblåsbare sklier

Som hovedregel må den oppblåsbare sklien ha en fallhøyde på 2,0 meter eller mer, fra sitteflaten og ned til der man lander. I tillegg kan oppblåsbare sklier med mindre enn 2,0 meter fallhøyde regnes som hoppeslott.

oppblåsbar hinderløype-symbol Oppblåsbare hinderløyper

Oppblåsbare hinderløyper som har minst én sklie/hinder med fallhøyde på 2,0 meter eller mer, eller som har minst ett «hulrom». Med «hulrom» mener vi deler man kan krype inn i og bli lukket inn i den oppblåsbare duken dersom luften går ut. En hinderløype med en sklie på 2,0 meter eller mer regner vi som oppblåsbar sklie, mens øvrige hinderløyper er hoppeslott.

vannskliesymbol Vannrutsjebaner

Vannsklier med fallhøyde på 2,0 meter eller mer fra sitteflaten ved påstigningen til vannspeilet i landingsbassenget eller integrert bremsesone. Publikum kan kjøre med eller uten skli-innretninger.

høydeparksymbol Høydeparker

Klatreparker som ikke faller inn under forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

ziplinesymbol Zipliner

Personførende taubaner (zipliner) som ikke faller inn under taubaneloven eller forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

simulatorsymbol Simulatorer

Inkluderer for eksempel rodeookser, snøbrett eller surfebrett med oppblåsbar matte, vindtunneler, gyroer, VR (Virtual Reality) hvor publikum blir fastspent og satt i bevegelse, enkelte 7D-kinoer, quickjump (sikrede hopp fra tårn) og mange andre typer simulatorer. Listen er ikke uttømmende.

gokartsymbol Gokartbaner

Gokartbaner som tilbys publikum for fornøyelse, ikke som motorsport. Gokartbanen kan være utendørs eller innendørs.

opplevelseshussymbol Opplevelseshus

Hus der publikum blir satt i bevegelse, for eksempel av bevegelige gulv.

tørrskliesymbol Spesielle tørrsklier

Spesielle tørrsklier, som ikke faller inn under forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr fordi de har risikomomenter som «alminnelige» tørrsklier ikke har. For eksempel kan dette være innretninger av typen Helter Skelter, flyttbare sklier som er svært høye og brukes på for eksempel tivoli, eller hvor det tilføres risiko ved å skli i skli-innretninger. Listen er ikke uttømmende.

karusellsymbol Karuseller

Inkluderer mindre barnekaruseller, også de som roterer langsomt og heller ikke bringer publikum høyt.

berg-dalbanesymbol Berg- og dalbaner

tømmerrennesymbol Tømmerrenner

pariserhjulsymbol Pariserhjul

skinnegående innretning-symbol Skinnegående innretninger

Kjøretøy som går på flate skinner.

bungee-katapult-symbol Bungee-katapult

bungee-trampoline-symbol Bungee-trampoline

gravitetstårnsymbol Gravitetstårn

radiobilsymbol Radiobilbaner

flygende teppe-symbol Flygende tepper

pendelsymbol Pendler

bilbanesymbol Frittkjørende innretninger på bane

Frittkjørende innretninger på bane hvor publikum får kjøre i 5,0 km/t eller høyere hastighet. Slike innretninger er mindre, skinnegående innretninger som tog, bilbaner eller liknende. Disse innretninger drives av motor eller batteri og kan gjøres fritt i avgrensede områder for eksempel parker og tivoli.

vannskliesymbol Vannopplevelse

båtsymbol Båter

Bompibåter. Drives av motor eller batteri.

bobbanesymbol Bob-baner

Kjører på is eller hjul.

vannskitrekksymbol Vannskitrekk

rodelbanesymbol Rodelbaner

spørsmålstegnssymbol Andre innretninger/attraksjoner i tivoli og parker

Andre innretninger/attraksjoner i tivoli og parker som bringer publikum i bevegelse, eller kan utsette publikum for risiko, og som ikke faller inn under annen lovgiving, som taubaneloven, vegtrafikkloven, forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, produktkontrolloven osv.

Disse innretningene trenger ikke driftstillatelse fra oss

Disse innretningene kommer ikke under tivoliloven og trenger derfor ikke driftstillatelse fra SJT:

hoppeslottsymbol Hoppeslott med grunnflateareal på under 10 kvadratmeter

Bare oppblåsbar grunnflate inkluderes i arealet.

hoppeputesymbol Hoppeputer

Oppblåsbare, flate puter. Hoppeputene kan være nedgravd i jorden eller være løse og festet med bardunering.

hinderløypesymbol Hinderløyper

Hinderløyper uten sklie med fallhøyde på 2,0 meter eller mer og uten «hulrom». Med «hulrom» mener vi deler man kan krype inn i og bli lukket inn i den oppblåsbare duken dersom luften går ut.

bilbanesymbol Frittkjørende innretning på bane hvor publikum kun kjører i hastigheter under 5,0 km/t

Slike innretninger kan være mindre, skinnegående innretninger, som tog, bilbaner eller liknende.

vannskliesymbol Vannrutsjebaner med fallhøyde på mindre enn 2,0 meter

Fallhøyden regnes fra sitteflaten ved påstigningen til vannspeilet i landingsbassenget eller integrert bremsesone.

tørrskliesymbol Lekeinnretninger

Lekeinnretninger som kommer inn under forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og tilhørende standard NS-EN 1176. For eksempel lekeplassutstyr, trampolineparker og alminnelige tørrsklier.

gokartsymbol Innretninger der publikum selv står for framdriften og bevegelsene

Tråbiler, tråbåter, manuelle gravemaskiner, manuelle skinnegående innretninger osv.

trampolinesymbol Innretninger og aktiviteter for idrettsformål

For eksempel trampoliner, klatrevegger og klatrestativ.

raftingsymbol Ekstremaktiviteter og innretninger/aktiviteter som åpenbart er risikabelt for utøveren

For eksempel rafting, elvepadling, fjellklatring, via ferrata, strikkhopp, basehopping, fallskjermhopping, olabiler osv.

ATV-symbol Innretninger og aktiviteter for motorsport

For eksempel gokartkjøring med formål motorsport, utleie av ATV, minibikes, funkart, crosskart, andre terrenggående kjøretøy osv.

taubrosymbol Taubroer, tauflåter, speidertårn (klatretårn), hjemmelagde trekaruseller («bjørkekaruseller»), tre-portaler

Og annet som speidere bygger på egen hånd av ting de finner i naturen og hvor brukerne ikke trenger sikring.

Blinksymbol Skytebaner

Skytebaner med luft- eller fjørvåpen i parker og tivoli.

Myntinnkastsymbol Små innretninger

Små innretninger med myntinnkast plassert på kjøpesenter og lignende.

spøkelsessymbol Spøkelseshus

gravemaskinsymbol Hydrauliske gravemaskiner

restaurantsymbol Restauranter i høyden

Restauranter hvor man sitter fastspent i høyden og hvor installasjonen roterer mens man inntar mat og drikke.

Avgjørelse om tillatelse

Det er SJT som avgjør om en konkret innretning trenger driftstillatelse. Denne vurderingen er en del av  veiledningen vår, og det gjør vi uten gebyr.

Send bilde av innretningen og beskrivelser av hvordan den er bygd og brukes til: post@sjt.no e-postsymbol

Alle kravene i forskrift om fornøyelsesinnretninger må oppfylles før dere som virksomhet kan få innvilget en driftstillatelse for fornøyelsesinnretningen deres.

Fant du det du lette etter?