Innretningstyper og driftstillatelse

Hvilke innretningstyper trenger og trenger ikke driftstillatelse?

Publisert: 15.05.2017 – Endret: 28.10.2021

Disse innretningstypene trenger driftstillatelse

hoppeslottsymbol
Hoppeslott med hovedregel der arealet av grunnflaten er 10 kvadratmeter eller mer. I arealet av grunnflaten regner vi med bare den oppblåsbare grunnflaten.

oppblåsbar sklie-symbol
Oppblåsbare sklier.
Som hovedregel må den oppblåsbare sklien ha en fallhøyde på 2,0 meter eller mer, fra sitteflaten og ned til der man lander. I tillegg kan oppblåsbare sklier med mindre enn 2,0 meter fallhøyde regnes som hoppeslott.

oppblåsbar hinderløype-symbol
Oppblåsbare hinderløyper
som har minst én sklie/hinder med fallhøyde på 2,0 meter eller mer, eller som har minst ett «hulrom». Med «hulrom» mener vi deler man kan krype inn i og bli lukket inn i den oppblåsbare duken dersom luften går ut. En hinderløype med en sklie på 2,0 meter eller mer regner vi som oppblåsbar sklie, mens øvrige hinderløyper er hoppeslott.

vannskliesymbol
Vannrutsjebaner.
 Vannsklier med fallhøyde på 2,0 meter eller mer fra sitteflaten ved påstigningen til vannspeilet i landingsbassenget eller integrert bremsesone. Publikum kan kjøre med eller uten skli-innretninger.

høydeparksymbol
Høydeparker.
 Klatreparker som ikke faller inn under forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

ziplinesymbol
Zipliner.
 Personførende taubaner (zipliner) som ikke faller inn under taubaneloven eller forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

simulatorsymbol
Simulatorer.
 Inkluderer for eksempel rodeookser, snøbrett eller surfebrett med oppblåsbar matte, vindtunneler, gyroer, VR (Virtual Reality) hvor publikum blir fastspent og satt i bevegelse, enkelte 7D-kinoer, quickjump (sikrede hopp fra tårn) og mange andre typer simulatorer. Listen er ikke uttømmende.

gokartsymbol
Gokartbaner
 som tilbys publikum for fornøyelse, ikke som motorsport. Gokartbanen kan være utendørs eller innendørs.

opplevelseshussymbol
Opplevelseshus.
Hus der publikum blir satt i bevegelse, for eksempel av bevegelige gulv.

tørrskliesymbol
Spesielle tørrsklier,
som ikke faller inn under forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr fordi de har risikomomenter som «alminnelige» tørrsklier ikke har. For eksempel kan dette være innretninger av typen Helter Skelter, flyttbare sklier som er svært høye og brukes på for eksempel tivoli, eller hvor det tilføres risiko ved å skli i skli-innretninger. Listen er ikke uttømmende.

karusellsymbol
Karuseller.
 Inkluderer mindre barnekaruseller, også de som roterer langsomt og heller ikke bringer publikum høyt.

berg-dalbanesymbol
Berg- og dalbaner.

tømmerrennesymbol
Tømmerrenner.

pariserhjulsymbol
Pariserhjul.

skinnegående innretning-symbol
Skinnegående innretninger.
Kjøretøy som går på flate skinner.

bungee-katapult-symbol
Bungee-katapult.

bungee-trampoline-symbol
Bungee-trampoline.

gravitetstårnsymbol
Gravitetstårn.

radiobilsymbol
Radiobilbaner.

flygende teppe-symbol
Flygende tepper.

pendelsymbol
Pendler.

bilbanesymbol
Frittkjørende innretninger på bane
hvor publikum får kjøre i 5,0 km/t eller høyere hastighet. Slike innretninger er mindre, skinnegående innretninger som tog, bilbaner eller liknende. Disse innretninger drives av motor eller batteri og kan gjøres fritt i avgrensede områder for eksempel parker og tivoli.

vannskliesymbol
Vannopplevelse.

båtsymbol
Båter.
 Bompibåter. Drives av motor eller batteri.

bobbanesymbol
Bob-baner.
 Kjører på is eller hjul.

vannskitrekksymbol
Vannskitrekk

rodelbanesymbol
Rodelbaner

spørsmålstegnssymbol 
Andre innretninger/attraksjoner i tivoli og parker
som bringer publikum i bevegelse, eller kan utsette publikum for risiko, og som ikke faller inn under annen lovgiving, som taubaneloven, vegtrafikkloven, forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, produktkontrolloven osv.

Disse innretningene trenger ikke driftstillatelse fra oss

Disse innretningene kommer ikke under tivoliloven og trenger derfor ikke driftstillatelse fra SJT:

hoppeslottsymbol
Hoppeslott med grunnflateareal på under 10 kvadratmeter.
Bare oppblåsbar grunnflate inkluderes i arealet.

hoppeputesymbol
Hoppeputer.
 Oppblåsbare, flate puter. Hoppeputene kan være nedgravd i jorden eller være løse og festet med bardunering.

hinderløypesymbol
Hinderløyper
uten sklie med fallhøyde på 2,0 meter eller mer og uten «hulrom». Med «hulrom» mener vi deler man kan krype inn i og bli lukket inn i den oppblåsbare duken dersom luften går ut.

bilbanesymbol
Frittkjørende innretning på bane hvor publikum kun kjører i hastigheter under 5,0 km/t.
Slike innretninger kan være mindre, skinnegående innretninger, som tog, bilbaner eller liknende

vannskliesymbol
Vannrutsjebaner med fallhøyde på mindre enn 2,0 meter.
Fallhøyden regnes fra sitteflaten ved påstigningen til vannspeilet i landingsbassenget eller integrert bremsesone.

tørrskliesymbol
Lekeinnretninger
som kommer inn under forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og tilhørende standard NS-EN 1176. For eksempel lekeplassutstyr, trampolineparker og alminnelige tørrsklier.

gokartsymbol
Innretninger der publikum selv står for framdriften og bevegelsene,
som tråbiler, tråbåter, manuelle gravemaskiner, manuelle skinnegående innretninger osv.

trampolinesymbol
Innretninger og aktiviteter for idrettsformål.
 For eksempel trampoliner, klatrevegger og klatrestativ

raftingsymbol
Ekstremaktiviteter og innretninger/aktiviteter som åpenbart er risikabelt for utøveren,
for eksempel rafting, elvepadling, fjellklatring, via ferrata, strikkhopp, basehopping, fallskjermhopping, olabiler osv.

ATV-symbol
Innretninger og aktiviteter for motorsport,
som for eksempel gokartkjøring med formål motorsport, utleie av ATV, minibikes, funkart, crosskart, andre terrenggående kjøretøy osv.

taubrosymbol
Taubroer, tauflåter, speidertårn (klatretårn), hjemmelagde trekaruseller («bjørkekaruseller»), tre-portaler
og annet som speidere bygger på egen hånd av ting de finner i naturen og hvor brukerne ikke trenger sikring.

Blinksymbol
Skytebaner
med luft- eller fjørvåpen i parker og tivoli.

Myntinnkastsymbol
Små innretninger
med myntinnkast plassert på kjøpesenter og lignende.

spøkelsessymbol
Spøkelseshus.

gravemaskinsymbol
Hydrauliske gravemaskiner.

restaurantsymbol 
Restauranter i høyden.
 Restauranter hvor man sitter fastspent i høyden og hvor installasjonen roterer mens man spiser mat og drikke.

Avgjørelse om tillatelse

Det er SJT som avgjør om en konkret innretning trenger driftstillatelse. Denne vurderingen er en del av  veiledningen vår, og det gjør vi uten gebyr.

Send bilde av innretningen og beskrivelser av hvordan den er bygd og brukes til: post@sjt.no e-postsymbol

Alle kravene i forskrift om fornøyelsesinnretninger må oppfylles før dere som virksomhet kan få innvilget en driftstillatelse for fornøyelsesinnretningen deres.

Fant du det du lette etter?