Søk om tillatelser for fornøyelses­innretninger

Virksomheter som skal drive fornøyelsesinnretninger må ha tillatelse fra Statens jernbanetilsyn.