Risikobildet

Fornøyelsesinnretninger i park og tivoli har i gjennomsnitt hatt én innrapportert alvorlig personskade årlig i Norge de siste ti årene. Se nederst på siden for en oversikt over noen ulykker i fornøyelsesinnretninger i Norge.

Publisert: 11.08.2016   Endret: 25.06.2019

Hvert år rapporterer eiere av fornøyelsesinnretninger uønskede hendelser til tilsynet. Innrapporterte personskader av både lettere og alvorligere art beskrives – blant annet skrubbsår, hodeskader med svimmelhet, større kutt, hodeskader med besvimelse og kompliserte brudd.

Definisjoner

Ulykke: Uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og alle andre lignende ulykker.

Alvorlig hendelse: Uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke.

Hendelse: Enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke, som har sammenheng med driften og som innvirker på driftssikkerheten.

Innrapporterte hendelser

Antall innrapporterte hendelser i fornøyelsesinnretninger i Norge:

År Ulykke Alvorlig hendelse
Hendelse
2018 0 20 73
2017 2 17 93

Innrapporterte personskader

Type personskade

Mindre alvorlig personskade1

Alvorlig personskade2
2018 64 0
2017 91 2

1Mindre alvorlig personskade: Med mindre alvorlig personskade menes eksempelvis: brukket tann, arm- og beinbrudd, avrevet leddbånd, smerter i rygg, kutt som må sys.
2Alvorlig personskade: Med alvorlig personskade menes eksempelvis: alvorlig ryggskade, alvorlig hodeskade, åpne eller kompliserte brudd eller skader som åpenbart kan medføre varige mén.

Nedgangen i mindre alvorlig personskade skyldes færre innrapporterte hendelser fra 2017 til 2018. SJT har ingen grunn til å tro at nedgangen skyldes at det reelt har skjedd færre hendelser i 2018 enn 2017.

Noen ulykker i fornøyelsesinnretninger i Norge

2015, vannsklie: Mann ble funnet livløs under sklien på 1,9 meters dyp. Han døde.

2014, oppblåsbar innretning i lekeland: Et hoppeslott mistet luft et øyeblikk, og ei jente falt ut av hoppeslottet. Hun fikk et komplisert armbrudd.

2013, gokartutleie: En mann følte seg uvel etter å ha avsluttet kjøringen. Han fikk hjertestans og døde etter å ha gått ut av gokarten. (Trolig ikke direkte knyttet til aktiviteten.)

2011, gokartutleie: To menn kom samtidig rundt en sving. Den ene gokarten ble presset ut og stående på tvers, og den andre gokarten kom under rammen på den første. Den første gokarten ble stående oppå fronten på den andre, og dermed oppå bena til sjåføren. Dette resulterte i komplisert benbrudd.

2009, gokartutleie: En person kjørte langt ut i svingen, kom utenfor kanten, fikk panikk, slapp rattet og kjørte rett i dekkbarrieren. Overarmen ble slått kraftig mot kanten av rattet, noe som førte til brudd i overarmen.

2009, vannsklie: Ei jente ble skadet ved stup i sklien. Hun var svært omtåket og klarte ikke å gjøre rede for seg. Jenta ble brakt til sykehus med luftambulanse.

2009, tivoli: Ei jente på åtte år satt ytterst i en gondol. Antakelig kom venstre bein i klem mellom bøylen og et utbedret vinkeljern. Hun fikk brudd i beinet, på utsiden av leggen og ankelen.

2008, tivoli: En kvinne satte fast beinet under en gondol og pådro seg et komplisert brudd i ankelen.

2008, gokartutleie: En mann på 52 år avbrøt kjøringen etter cirka ett minutt. Han måtte ha hjelp til å ta av seg hjelmen på grunn av smerter i høyre arm. Han falt om og døde. (Trolig ikke direkte knyttet til aktiviteten.)

2005, tivoli: Et barn falt 2,5 meter ned fra et hoppeslott etter å ha klatret opp på slottet utenfra. Barnet fikk alvorlige hodeskader.

2003, tivoli: Ei jente på 15 år satt på kanten av en gondol og falt ut i cirka 25 meters høyde. Hun falt via taket på to andre gondoler og en vogn før hun traff bakken. Jenta fikk flere alvorlige brudd, men kom fra ulykken uten varig men.

1995, tivoli: Ei jente ble presset ut mot gondolens side under kjøring og pådro seg underarmsbrudd.

Fant du det du lette etter?