Statistikk

Sikkerhetsrapportene presenterer blant annet nøkkeltall om ulike typer fornøyelsesinnretninger, hendelser, gjennomførte tilsyn og avvik og utvikling av sikkerhetsnivået over tid. Risikobildet viser at fornøyelsesinnretninger i park og tivoli i gjennomsnitt har hatt én innrapportert alvorlig personskade årlig i Norge de siste ti årene.