Statistikk for fornøyelses­innretninger

Nøkkeltall om ulike typer fornøyelsesinnretninger, hendelser, gjennomførte tilsyn og avvik og utvikling av sikkerhetsnivået over tid.