Søknaden om driftstillatelse

Innretningen må oppfylle tekniske krav, og lovverket stiller krav til hvordan virksomheten skal drifte den (driftsmessige krav).

Publisert: 18.02.2021   Endret: 18.02.2021

Vi gir en driftstillatelse etter at dere som søker har vist at alle tekniske krav og driftsmessige krav er oppfylt.

Alle kravene i forskrift om fornøyelsesinnretninger må oppfylles før dere som virksomhet kan få innvilget en driftstillatelse for fornøyelsesinnretningen deres. I tillegg til å oppfylle tekniske og driftsmessige krav må dere også ha forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar.

 

Kravene til søknaden om driftstillatelse for fornøyelsesinnretning

1. Tekniske krav

Paragraf 2-12 i forskrift om fornøyelsesinnretninger stiller krav til at innretningen skal ha et akseptabelt sikkerhetsnivå. Å dokumentere akseptabelt sikkerhetsnivå gjøres enklest ved å følge en standard (se under). I tillegg avhenger forventningene av hvilket år innretningen er produsert og om den er blitt endret siden den ble produsert.

Dokumentasjon som kreves for akseptabelt sikkerhetsnivå for fornøyelsesinnretninger

Anerkjente standarder

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) har utarbeidet relevante europeiske standarder for fornøyelsesinnretninger. Standardene kan kjøpes hos Standard Norge AS (Standardiseringen i Norge).

Se oversikten over relevante standarder for fornøyelsesinnretninger.

2. Driftsmessige krav

Sikkerhetsstyringssystem

Paragraf 2-9 i forskrift om fornøyelsesinnretninger stiller krav til at dere som virksomhet skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Sikkerhetsstyringssystemet er et verktøy virksomheten skal bruke for å kunne drive innretninger sikkert, altså uten skade på person, eiendom eller miljø.

Paragraf 2-10 i forskrift om fornøyelsesinnretninger lister opp kravene til hva et sikkerhetsstyringssystem minst må inneholde.

Se vår veiledning om kravene til innholdet i sikkerhetsstyringssystemet

Veileder sikkerhetsstyringssystemLast ned veilederen om sikkerhetsstyringssystem for taubaner og fornøyelsesinnretninger.  

3. Sikkerhetsstillelse

Tivolilovens paragraf 8 sier at virksomheten skal ha sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten. Sikkerhetsstillelse er en ekstra sikkerhet for en person som har blitt skadet. Da er det dekning for tapet selv om forsikringen ikke gjelder. Sikkerhetsstillelsen gjelder til vi får beskjed av forsikringsselskapet om at de sier opp avtalen. Da trekker vi driftstillatelsen umiddelbart. Sikkerhetsstillelsen kommer inn hvis for eksempel regningen ikke er betalt. Vi får nemlig ikke beskjed hvis ansvarsforsikringen blir sagt opp eller misligholdt.

Les mer om sikkerhetsstillelse for fornøyelsesinnretninger.

4. Forsikring

Tivolilovens paragraf 8 sier at virksomheten skal ha forsikring for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten. En ansvarsforsikring dekker passasjerene uavhengig av egen skyld (brukerfeil). En vanlig ansvarsforsikring gjelder ikke ved brukerfeil. Tivoliloven gir dermed passasjerene økte rettigheter ved skade.

Les mer om forsikring av fornøyelsesinnretninger.

Foto

Dere skal sende inn foto som gjør at vi tydelig ser hele fornøyelsesinnretningen og kan identifisere den. Bildene skal være både oversiktsbilder som viser helheten og bilder som viser hoveddelene av innretningen, som banen, vogner og viktige kjennetegn.

Det er viktig at dette er foto av akkurat den innretningen dere søker om. Vi er ikke interessert i for eksempel bilder som kopieres fra en katalog eller en internettside.