Unntak fra alderskrav

Det er mulig å søke om generelt unntak fra alderskravet for en fornøyelsesinnretning, eller om unntak for navngitte ansatte som driftsoperatører på en bestemt innretning.

Publisert: 09.03.2021   Endret: 09.03.2021

Kun enkle innretningstyper kan generelt ha 16 år som nedre aldersgrense for driftspersonell. Hoppeslott og oppblåsbare sklier er de eneste innretningstypene som automatisk regnes som enkle innretninger.

Dersom dere har en fornøyelsesinnretning dere mener er enkel og dere ønsker å ha aldersgrense 16 år, må dere søke oss om unntak fra forskriftens krav til alder for driftspersonell. Søknaden kan være en e-post fra dere med dokumentasjon på at innretningen er enkel (bilder, leverandørens manual, beskrivelse av hvordan innretningen brukes og begrunnelse for hvorfor den er enkel.) Kravet i forskriften praktiseres strengt, og det er kun meget enkle innretninger som kan få 16-årsgrense.

Når det gjelder unntak fra alderskravet for bestemte ansatte, kan søknaden være en e-post med informasjon om hvordan dere får opprettholdt sikkerhetsnivået for passasjerene like godt selv om dere skal bruke driftspersonell som ikke er minst 18 år.

Sikkerhetsnivået skal opprettholdes ved at dere innfører kompenserende tiltak. Kompenserende tiltak kan være forhold ved driftsrutinene som sørger for like godt sikkerhetsnivå, eller teknisk utstyr som opprettholder sikkerhetsnivået.

Hvis dere søker om unntak for bestemte ansatte, trenger vi navnene og fødselsdatoene deres. Kravet i forskriften praktiseres strengt, og det skal mye til for at vi vurderer de kompenserende tiltakene som gode nok.