Oppdatering av sikkerhetsstyringssystemet for søkere som har driftstillatelse fra før

Se hva dere minst må dokumentere av oppdatering av sikkerhetsstyringssystemet for virksomheten deres på grunn av fornøyelsesinnretningen dere nå søker om driftstillatelse for.

Alle innretninger skal ha en egen og tilpasset risikovurdering. Den nye innretningen trenger også egne rutiner for drift, kontroll og vedlikehold. Risikovurderingen og rutinene for innretningen er derfor deler av sikkerhetsstyringssystemet som dere alltid må oppdatere og sende til oss når dere tar i bruk en ny fornøyelsesinnretning. Men hva dere ellers må oppdatere og sende inn, vil variere etter hvor forskjellig den nye innretningen er, eller hvor forskjellig driften av denne innretningen er, sammenlignet med hva dere har fra før av.

Eksempel 1:

Samme innretningstype, men innretningen har en annen risiko

Hvis dere har driftstillatelse for en liten karusell fra før av og søker om driftstillatelse for en karusell som har en større høyde, kan det være nødvendig at dere må oppdatere beredskapsplanen og kompetansekravene til redningspersonellet. Dette kommer i tillegg til at den nye innretningen skal ha sin egen risikovurdering og egne rutiner for drift, kontroll og vedlikehold.

Eksempel 2:

Samme innretningstype, men driften er endret

Dere har allerede driftstillatelse på et hoppeslott som dere selv driver. Dere har kjøpt et hoppeslott til som dere ønsker å leie ut. Endringen av driften til utleie krever at deler av sikkerhetsstyringssystemet må oppdateres. Sikkerhetsstyringssystemet skal nå også inneholde:

  • rutiner for opplæring av leietakerne
  • rutiner for hvordan eieren av driftstillatelsen sørger for at førstehjelpsutstyr og førstehjelpskompetanse alltid er tilgjengelig ved bruk av innretningen
  • hvem som har ansvar og myndighet for å avgjøre at innretningen skal stenges og gjenåpnes etter uønskede hendelser under utleie
  • hvem som har ansvaret for varsling og rapportering av uønskede hendelser som skjer under utleie.

Rutinene for opplæring bør inneholde hvem som har ansvaret for å gi opplæringen og hva opplæringen skal bestå av. Vi forventer at leietakerne som minimum får opplæring i rutinene for montering, demontering, kontroll, drift og vedlikehold, i beredskapsplanen og i plikten til å varsle og rapportere uønskede hendelser.

Som vanlig må risikovurderingen uansett oppdateres, og det nye hoppeslottet trenger egne rutiner for montering, demontering, kontroll, drift og vedlikehold.

Eksempel 3:

To helt ulike innretningstyper

Dersom dere allerede har driftstillatelse for én innretningstype (for eksempel hoppeslott), men skal utvide med en annen innretningstype (for eksempel vannrutsjebane), kan det hende dere trenger å sende inn oppdateringer av nesten hele sikkerhetsstyringssystemet.

Nå trengs det:

  • oppdaterte krav til kompetanse
  • oppdatert oversikt over organisasjonen med roller og instrukser
  • oppdatert beredskapsplan

I tillegg trengs det også ny risikovurdering og nye rutiner for kontroll, drift og vedlikehold. Derimot vil dere ofte ikke ha behov for å endre rutinene for varsling og rapportering av uønskede hendelser. Kravene til varsling og rapportering av uønskede hendelser er de samme for alle typer fornøyelsesinnretninger.