Oppdatering i sikkerhets-styringssystemet

Eksempler på oppdateringer av sikkerhetsstyringssystemet for virksomheten deres som dere må gjøre på grunn av fornøyelsesinnretningen dere nå søker om driftstillatelse for.

Publisert: 09.03.2021   Endret: 09.03.2021

Eksempel 1

Dersom dere allerede har driftstillatelse for en karusell og søker om en ny karusell som er tilsvarende, kan det hende at de eneste oppdateringene dere trenger å gjøre, for eksempel er å tilføye informasjon om den nye karusellen og navnet i sikkerhetsstyringssystemet. I slike tilfeller holder det om dere skriver inn en kort forklaring på hvorfor det ikke er nødvendig å sende inn noe i fritekstfeltet for innsending i skjemaet.

Eksempel 2

Dersom dere har en liten karusell i dag og ønsker å utvide med en større, kan det være at dere må oppdatere for eksempel risikovurderingene, driftsrutinene, instruksene for driftsoperatører og beredskapsplanen. Da sender dere kun inn de oppdaterte risikovurderingene og rutinene, og i fritekstfeltet skriver dere inn en forklaring på hvorfor det ikke er nødvendig å sende inn mer.

Eksempel 3

Dersom dere allerede har driftstillatelse for et hoppeslott, men skal utvide med en vannrutsjebane, kan det hende dere trenger å sende inn oppdateringer av hele sikkerhetsstyringssystemet. Unntaket vil her trolig være kravet for registrering og rapportering av uønskede hendelser til oss (forskriften § 2-10 bokstav h). Kravene ved uønskede hendelser er de samme for alle typer fornøyelsesinnretninger. Disse vil dere da sannsynligvis ikke oppdatere på grunn av vannrutsjebanen.

Eksempel 4

Dersom dere allerede har driftstillatelse for en vannrutsjebane, men skal utvide med et hoppeslott som dere skal leie ut kortvarig til bursdagsselskaper, må dere oppdatere rutinene for varsling og innrapportering av uønskede hendelser til oss og rutinene for å finne årsak og tiltak. Dere må nå legge inn hvem av leietakeren og eieren av driftstillatelsen som skal ha de ulike oppgavene.