Relevante standarder

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) har utarbeidet relevante europeiske standarder for fornøyelsesinnretninger. Utgitte standarder kan kjøpes hos Standard Norge AS (Standardiseringen i Norge) .

Publisert: 29.08.2016   Endret: 03.10.2019

NS-EN 13814:2019

Fornøyelsesparker 
Maskiner og konstruksjoner 
Sikkerhet

NS-EN 1069-1:2010

Vannrutsjebaner med høyde over 2 meter 
- Del 1: Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

NS-EN 1069-2:2010

Vannrutsjebaner med høyde over 2 meter 
- Del 2: Veiledning

NS-EN 982:1996+A1:2008

Sikkerhetskrav for fluidsystemer og komponenter - Hydraulikk

NS-EN 983:1996+A1:2008

Sikkerhetskrav til fluidsystemer og komponenter - Pneumatikk

NS-EN 14960:2013

Oppblåsbart lekeutstyr - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

NS-EN 15567-1:2015

Sports- og fritidsutstyr - Klatreparker - Del 1: Krav til konstruksjon og sikkerhet

NS-EN 15567-2:2015

Sports- og fritidsutstyr - Klatreparker - Del 2: Krav til drift

Generelt skal elektrisk utstyr på fornøyelsesinnretninger tilfredsstille norske krav.

Vær spesielt oppmerksom på kapittel NEK 400-7-740 : 2002 i Norsk elektroteknisk norm (NEK 400). Her spesifiseres minimumskrav til en sikker utforming, installasjon og drift av flyttbare, midlertidig eller permanent installerte elektriske maskiner og konstruksjoner som inneholder elektrisk utstyr. Maskinene og konstruksjonene er beregnet på å bli montert, uten tap av sikkerhet, gjentatte ganger, midlertidig eller fast, på sirkus, fornøyelsesparker, utstillingsområder eller tilsvarende steder.

NEK 400

Elektriske lavspenningsinstallasjoner 
Spesielt kapittel NEK 400-7-740:2002 
som handler om provisoriske elektriske installasjoner for sirkus, marked og tivoli

Fant du det du lette etter?