Utleie av fornøyelsesinnretninger

Virksomheter som leier ut en fornøyelsesinnretning plikter også å sikre at leietakeren er kjent med innholdet i sikkerhetsstyringssystemet for den aktuelle innretningen.

Publisert: 31.05.2017   Endret: 31.05.2017

Ny lov om fornøyelsesinnretninger trådte i kraft 1. juli 2017. Loven har som mål å tydeliggjøre at det er den som har driftstillatelse som til enhver tid har ansvaret for sikker drift av fornøyelsesinnretningen.

I ny forskrift om fornøyelsesinnretninger slås det fast at en driftstillatelse ikke kan overdras, leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre. Dette gjelder selve driftstillatelsen – ved salg av aksjer i et aksjeselskap som har driftstillatelse, kan driftstillatelsen følge med.

Virksomheter som leier ut en fornøyelsesinnretning plikter også å sikre at leietakeren er kjent med innholdet i sikkerhetsstyringssystemet for den aktuelle innretningen. Leietakeren skal også få tilstrekkelig opplæring om montering, drift og vedlikehold.

Plikten til å varsle om ulykker overtas av leietakeren, men en virksomhet med driftstillatelse kan ikke på annen måte overføre ansvaret til noen andre. Som eksempel vil det alltid være virksomheten med driftstillatelse som er erstatningspliktig for eventuelle skader som skyldes fornøyelsesinnretningen, og som må ha tilfredsstillende forsikring for dette ansvaret.

Fant du det du lette etter?