Utleie av fornøyelsesinnretning

I ny tivolilov er det den som har driftstillatelse til en eller flere fornøyelsesinnretninger som driver en virksomhet.

Publisert: 24.10.2016   Endret: 01.09.2017

I den gamle tivoliloven var det den som eier en fornøyelsesinnretning som hadde ansvaret for innretningen. Det som kunne komplisere dette er at den som leier en fornøyelsesinnretning sidestilles med eier, slik at det blir leier som har ansvaret.

I tivoliloven som trådte i kraft 1. juli 2017 er det den som har driftstillatelse til en eller flere fornøyelsesinnretninger som driver en virksomhet. Virksomheten har ansvaret for driften. Dette gjelder selv om fornøyelsesinnretningen leies ut, og det er det viktig å merke seg.

I ny forskrift om fornøyelsesinnretninger framgår det at utleier plikter å sikre at den som leier en fornøyelsesinnretning er kjent med sikkerhetsstyringssystemet for den enkelte innretningen og har fått tilstrekkelig opplæring om montering, drift og vedlikehold. For eksempel ved utleie av hoppeputer vil det være viktig at den som leier hoppeputen forstår hvor viktig det er å sikre hoppeputen mot vind og hvordan det skal og må gjøres.

Det er utleier er ansvarlig for forsikring og sikkerhetsstillelse. Utleier er også ansvarlig for å rapportere om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser – det vil si at den som leier en innretning må rapportere om slike hendelser til utleier. Ved ulykker er det derimot leietaker som skal varsle politiet og Statens jernbanetilsyn om dette.

Fant du det du lette etter?