Sikkerhetsstyringssystem

Virksomheter med fornøyelsesinnretninger har krav til sikkerhetsstyringssystem fra og med 1. juli 2018.

Publisert: 24.05.2017   Endret: 15.06.2018

Regelverket som trådte i kraft 1. juli 2017 har bestemmelser om at virksomheter med fornøyelsesinnretninger skal ha et sikkerhetsstyringssystem. For at virksomhetene skulle få rimelig tid til å tilpasse seg de nye kravene, ble overgangsperioden satt til ett år. Virksomhetene må derfor oppfylle nye krav fra og med 1. juli 2018.

Hva er et sikkerhetsstyringssystem?

Sikkerhetsstyring er systematiske aktiviteter for å oppnå og opprettholde et sikkerhetsnivå i samsvar med kravene i lovgivningen. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å styre virksomheten for å kunne drive sikkert.

Minimumskrav til sikkerhetsstyringssystemet kan du lese mer om i regelverket.

Sikkerhetsstyringssystemet skal sikre at virksomheten arbeider systematisk for å opprettholde sikkerhetsnivået.

Systemet skal blant annet omfatte:

  • organisering av arbeidet
  • fordeling av ansvar og myndighet
  • rutiner for drift og vedlikehold
  • rutiner for å lære av hendelser og feil slik at man kan hindre at de gjentar seg

Hvorfor ha et sikkerhetsstyringssystem?

Virksomheten som driver fornøyelsesinnretninger har det hele og fulle ansvaret for sikkerheten. Virksomheten må ha et bevisst forhold til hvordan kravene i lovgivningen skal oppfylles. De må også ha kontroll med risikoen driften innebærer. Kontroll med risiko gjør det nødvendig å ha fastlagt hvordan risiko skal identifiseres og følges opp.

Virksomheten må også ha rutiner for drift og vedlikehold. Rutiner skal sikre at arbeidsoppgaver utføres riktig. Rutiner skal også sikre at oppgavene utføres likt, uavhengig av hvem som utfører dem. Sikkerhetsstyringssystemet må derfor være kjent av alle som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten i virksomheten.

Et gjennomarbeidet sikkerhetsstyringssystem skal være virksomhetens verktøy for å sikre at man har kontroll på sikkerheten i anlegget.

Sikkerhetsstyringssystemet må tilpasses

Virksomheten må tilpasse strukturen i sikkerhetsstyringssystemet til sin egen virksomhet. Det er minstekrav til innholdet, men sikkerhetsstyringssystemet skal også være tilpasset virksomhetens art og omfang.

Sikkerhetsstyringssystemet skal ha bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko ved driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp. Virksomheten må derfor ha en metodikk for å gjennomføre risikoanalyser. Slik kan de vurdere hvilke tiltak som eventuelt må settes inn.

Virksomheten må fastsette i sikkerhetsstyringssystemet hvilken kompetanse personellet skal ha for å utføre oppgaver som kan påvirke sikkerheten. Konkret betyr dette at virksomheten må bestemme hva slags utdanning den enkelte funksjon krever (utdanning, kurs), og sette krav til erfaring som kreves for å kunne arbeide selvstendig i virksomheten. Kompetansekrav skal ikke bare gjelde daglige arbeidsoppgaver, men også kunnskap i førstehjelp. Det er også krav til de som skal være redningspersonell i beredskapssituasjoner.

Rapportering

Sikkerhetsstyringssystemet må ha rutiner for hvordan virksomheten skal følge opp ulykker og hendelser, inkludert å finne årsaken og innføre tiltak for å hindre gjentagelse.

Fant du det du lette etter?