Meldeplikt for fornøyelsesinnretninger

For at Statens jernbanetilsyn (SJT) skal ha en oversikt over status for fornøyelsesinnretninger, innføres en meldeplikt for endringer av fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 31.05.2017   Endret: 31.05.2017

Ny lovgivning innebærer at dagens ordning med årlig sikkerhetsmessig godkjenning erstattes med driftstillatelse som ikke er tidsbegrenset.

For at Statens jernbanetilsyn (SJT) skal ha en oversikt over status for fornøyelsesinnretninger, innføres en meldeplikt for endringer av fornøyelsesinnretninger. Det vil si at alle endringer som planlegges gjennomført på en innretning skal meldes til SJT. I en slik melding skal endringen beskrives. Et skjema skal utarbeides for melding av endringer, og skjemaet vil finnes på www.sjt.no.

Ut fra beskrivelsen av endringen vil SJT ta stilling til om ny driftstillatelse vil bli krevd.

Fant du det du lette etter?