Om kravet til å ha driftsleder

Driftslederen vil ha ansvaret for å følge opp virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontroll).

Publisert: 28.06.2017   Endret: 28.06.2017

Stortinget har vedtatt ny lov om fornøyelsesinnretninger. Loven trådte i kraft 1. juli 2017.

Ny lovgivning viderefører kravet om at virksomheter med fornøyelsesinnretninger skal ha driftsleder.

Driftslederen vil ha ansvaret for å følge opp virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontroll). Driftslederen skal i sikkerhetsstyringssystemet gis myndighet til å treffe tiltak som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold. Det vil si at det er driftslederen som blant annet skal følge opp vedlikeholdet av fornøyelsesinnretninger, og det er driftslederen som avgjør om en fornøyelsesinnretning skal settes i drift. Driftslederen har rett og plikt til å stanse drift av en fornøyelsesinnretning dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.

Driftslederen skal være faglig kvalifisert og ha de nødvendige personlige egenskaper og erfaring som er nødvendig for den daglige driften og vedlikehold.

Ved skifte av driftsleder plikter virksomheten å sende skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn via et elektronisk skjema.

Fant du det du lette etter?