Regelverk fra 1. juli 2017

I juli 2017 ble nytt regelverk for fornøyelsesinnretninger innført. Les mer om hva nytt regelverk innebærer.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 24.08.2017

Driftstillating

Tryggleiksmessig godkjenning for fornøyelsesinnretninger er blitt erstatta med driftstillating utan tidsbegrensing. 

Les meir om driftstillatingar.

Sikkerhetsstyringssystem

For fornøyelsesinnretninger erstatter kravet om sikkerhetsstyringssystemet dagens krav om loggbok. 

Les mer om sikkerhetsstyringssystem.

Tilsynsmetodikk

Statens jernbanetilsyn innfører ny tilsynsmetodikk i forbindelse med ny lovgivning for taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Les mer om tilsynsmetodikk.

Meldeplikt for fornøyelsesinnretninger

For at Statens jernbanetilsyn (SJT) skal ha en oversikt over status for fornøyelsesinnretninger, innføres en meldeplikt for endringer av fornøyelsesinnretninger.

Les mer om meldeplikt for fornøyelsesinnretninger.

Utleie av fornøyelsesinnretninger

Virksomheter som leier ut en fornøyelsesinnretning plikter også å sikre at leietakeren er kjent med innholdet i sikkerhetsstyringssystemet for den aktuelle innretningen.

Les mer om utleie av fornøyelsesinnretninger.

Forsikring og sikkerhetsstillelse

Virksomheten skal ha forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av driften.

Les mer om forsikring og sikkerhetsstillelse.

Uhellsrapportering

Rapporteringen vil gi virksomhetene oversikt over eventuelle nye risikoer slik at disse kan ivaretas og innarbeides i sikkerhetsstyringssystemet.

Les mer om uhellsrapportering.

Driftsleder

Driftslederen vil ha ansvaret for å følge opp virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontroll).

Les mer om kravet til å ha driftsleder.

Gebyrklassifisering

Fornøyelsesinnretninger plasseres i ulike gebyrklasser som er bestemmende for størrelsen på årsgebyret.

Les mer om gebyrklassifisering.

Fant du det du lette etter?