Forslag til endringer i forskrift om fornøyelsesinnretninger

Statens jernbanetilsyn har i utkast til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger foreslått å fjerne kravet om driftsleder.

Publisert: 04.03.2021   Endret: 04.03.2021

Statens jernbanetilsyn har i 2020 gjennomgått forskrift om fornøyelsesinnretninger for å se om det er behov for justeringer eller endringer. Gjennomgangen vår har resultert i forslag til endringer som ble sendt på høring 22. februar.

Høringsfristen er 22. mai 2021.

Dokumenter

Høring – forslag til revidert forskrift om fornøyelsesinnretninger PDF-ikon

Forskrift om fornøyelsesinnretninger med endringer 2.2 PDF-ikon