Avsluttede høringer

Avsluttede høringer om fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 28.05.2021

Forslag til endringer i forskrift om fornøyelsesinnretninger
(høringsfrist 22. mai 2021)

Forslag til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger
(høringsfrist 15. juli 2016)