Avsluttede høringer

Avsluttede høringer om fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 29.08.2016

Forslag til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger
(høringsfrist 15. juli 2016)