Regelverk

Under er alt relevant regelverk på området Fornøyelsesinnretning, inkludert europeiske standarder. Aktuelle og tidligere høringer er også samlet her.