Forslag til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger

Et enklere og mer funksjonelt regelverk er målet for den nye forskriften om fornøyelsesinnretninger. Les alle høringssvar nederst.

Publisert: 29.08.2016 – Endret: 29.08.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 25. februar 2016 forslag til ny tivolilov på høring. Statens jernbanetilsyn vil bli delegert myndighet til å fastsette ny forskrift. Utkastet til forskrift bygger på de forutsetningene som følger av utkastet til ny tivolilov. Det har vært et mål å utarbeide et enklere og mer funksjonelt regelverk.

Forslaget innebærer at fire gjeldende forskrifter oppheves og erstattes med én ny forskrift:

 • forskrift til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker
 • forskrift om fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker
 • forskrift om utleiegokart
 • forskrift om vannrutsjebane.

Sentrale forslag i utkastet til ny forskrift er bestemmelser om:

 • ansvaret for virksomheten
 • at ordningen med årlig sikkerhetsmessig godkjenning erstattes med krav om driftstillatelse
 • fjerning av fornøyelsesinnretning
 • krav til forsikring og sikkerhetsstillelse
 • varslings- og rapporteringsplikt
 • krav til sikkerhetsstyringssystem
 • krav om bruk av uavhengig inspeksjonsorgan.

Høringsdokumenter (PDF-fil)

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste
Utkast til forskrift

Høringssvar

Aktiv Fritid
Arbeidstilsynet
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
Event Marked
Helgøya Klatrepark AS
Høyt og Lavt Aktivitetspark AS
Justis- og beredskapsdepartementet
Namsskogan Familiepark
Norsk Cirkus- og Tivolieierforening
Nærings- og fiskeridepartementet
Rypetoppen Adventurepark AS