Forslag til endringer i forskrift om fornøyelsesinnretninger

Statens jernbanetilsyn har i utkast til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger foreslått å fjerne kravet om driftsleder.

Statens jernbanetilsyn har i 2020 gjennomgått forskrift om fornøyelsesinnretninger for å se om det er behov for justeringer eller endringer. Gjennomgangen vår har resultert i forslag til endringer som ble sendt på høring 22. februar.

Høringsfristen er 22. mai 2021.

Dokumenter

Høring – forslag til revidert forskrift om fornøyelsesinnretninger PDF-ikon

Forskrift om fornøyelsesinnretninger med endringer 2.2 PDF-ikon

Høringssvar

Badelandene PDF-symbol

Carting AS PDF-symbol

Fredrikstad kommune  PDF-symbol

Høyt & Lavt Klatreparker PDF-symbol

Norsk Circus- og Tivolieierforening PDF-symbol

Paulsen Events PDF-symbol

Politidirektoratet PDF-symbol

ShowUp Underholdning PDF-symbol

Statens vegvesen PDF-symbol

Totenbadet VTKF PDF-symbol