Avsluttede høringer om fornøyelsesinnretninger

Avsluttede høringer for bransjen med fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 26.08.2016 – Endret: 28.05.2021

Forslag til endringer i forskrift om fornøyelsesinnretninger
(høringsfrist 22. mai 2021)