Pågående høringer om fornøyelsesinnretninger

SJT publiserer høringssvar på nettsiden etter at fristen har gått ut.

Publisert: 26.08.2016 – Endret: 28.05.2021

Det er for tiden ingen pågående høringer.

Kommentarer kan sendes med post til:

Statens jernbanetilsyn
postboks 7113 St. Olavs plass
0130 OSLO

eller på elektronisk høringsskjema. Høringssymbol

Svaret kan også sendes på e-post. E-postsymbol