Rapportere uønskede hendelser med fornøyelses­innretning

Skjema for å rapportere inn uønskede hendelser med fornøyelsesinnretninger. Dette er bare for virksomheter, ikke privatpersoner.

Publisert: 21.09.2016 – Endret: 17.12.2021

Rapporter ulykke, alvorlig hendelse og hendelse med fornøyelsesinnretning. Skjemasymbol

Virksomheter med fornøyelsesinnretninger skal rapportere skriftlig til oss i Statens jernbanetilsyn om ulykke og alvorlig hendelse, slik det er beskrevet i forskrift om fornøyelsesinnretninger

Rapporten skal sendes til oss så snart som mulig og senest innen 72 timer. 

Hendelse skal rapporteres til oss innen 8 dager.

Les mer om kravet til å følge opp og rapportere ulykker, alvorlige hendelser og hendelser i denne veilederen:

Veileder om uønskede hendelser i fornøyelsesinnretninger

Veileder om uønskede hendelser Uønskede hendelser-symbol

Varsling – muntlig eller via SMS

Politi som trenger å komme i kontakt med oss om en ulykke, kan sende SMS til direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen på telefonnummer 90 19 98 73.

Merk at dere som virksomhet har plikt til å rapportere skriftlig – se skjemaet over. Muntlig varsling – eller politiets varsling via SMS – erstatter ikke plikten til å rapportere skriftlig.

Vi har taushetsplikt når virksomheter som driver fornøyelsesinnretninger varsler om feil og kritikkverdige forhold – på samme måte som innen jernbane og luftfart.

Privatpersoner

Privatpersoner skal ikke bruke skjemaet over. De kan isteden kontakte oss på følgende måter:

Skjema for kontakt med SJT. Skjemasymbol

Skjema for bekymringsmelding / kritikkverdige forhold. Skjemasymbol

Fant du det du lette etter?