Rapportering av ulykker og hendelser

Skjema for rapportering av uønskede hendelser.

Publisert: 21.09.2016   Endret: 24.11.2017

Virksomheter med fornøyelsesinnretninger skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn (SJT) om ulykke og alvorlig hendelse, slik det er beskrevet i forskrift om fornøyelsesinnretningerRapporten skal sendes SJT så snart som mulig og senest innen 72 timer. Hendelse skal rapporteres til SJT innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.

Skjema for rapportering (Internet Explorer)

Klikk her for å fylle ut rapporteringsskjemaet.

Obs! Skjemaet fungerer bare i Microsoft Internet Explorer. Nettlesere som Google Chrome og Mozilla Firefox vil ikke fungere.

Felter med en blå firkant bak feltet inneholder lister med valgmuligheter, der du velger det som passer best til å beskrive hendelsen du rapporterer. Via plusstegnet i listen klikker du seg nedover til det mest spesifikke nivået for hendelsen. Velg «Annet» dersom ingen av de andre valgene passer.

Skjema for rapportering (andre nettlesere)

Hvis du ikke kan bruke Microsoft Internet Explorer: Fyll ut dette rapporteringsskjemaet.