Om Statens jernbanetilsyns rolle

Denne filmen forklarer hva som er rollen vår når det gjelder fornøyelsesinnretninger. Se også andre filmer.

Publisert: 02.07.2021   Endret: 02.07.2021

Se filmen om å søke driftstillatelse. mp4-logo.png

Se filmen om sikkerhetsstyringssystemet. mp4-logo.png

Se filmen om uønskede hendelser. mp4-logo.png

Se filmen om fareidentifisering. mp4-logo.png

Se filmen om årlig uavhengig teknisk kontroll. mp4-logo.png