Om Statens jernbanetilsyns rolle

Denne filmen forklarer hva som er rollen vår når det gjelder fornøyelsesinnretninger. Se også andre filmer.

Publisert: 02.07.2021 – Endret: 02.07.2021

Se filmen om å søke driftstillatelse. Film om å søke driftstillatelse

Se filmen om sikkerhetsstyringssystemet. Film om sikkerhetsstyringssystemet

Se filmen om uønskede hendelser. Film om uønskede hendelser

Se filmen om fareidentifisering. Film om fareidentifisering

Se filmen om årlig uavhengig teknisk kontroll. Film om årlig uavhengig kontroll