Verifikasjon av fornøyelsesinnretninger er i gang

Flere virksomheter med fornøyelsesinnretninger må sende inn dokumentasjon innen 1. september.

Publisert: 17.06.2020   Endret: 17.06.2020

En større andel av fornøyelsesinnretningene Statens jernbanetilsyn (SJT) fører tilsyn med, har tidsbegrenset driftstillatelse. Det vil si at tillatelsen er gitt i henhold til tidligere regelverk – før forskrift om fornøyelsesinnretninger trådte i kraft 1. juli 2017. Nå arbeider SJT med å verifisere at innretningene med tidsbegrenset driftstillatelse fyller dagens forskriftskrav og kan få løpende driftstillatelse.

Brev sendes ut

Virksomheter med tidsbegrensede driftstillatelser får i disse dager brev med pålegg om å sende inn dokumentasjon. Hvis du mottar brev, må du sende dokumentasjonen på nytt selv om du har sendt inn tidligere. SJT behøver oppdatert dokumentasjon for å kunne gi løpende driftstillatelse.

Verifikasjonen omfatter kun deler av den dokumentasjonen du er forpliktet å ha etter regelverket. Du må også oppfylle de øvrige i kravene i tivoliloven § 5 til enhver tid. Vi vil følge opp at kravene etterleves gjennom tilsyn, både med og uten varsel.

Slik vil saksbehandlingen foregå

Vi behandler sakene etter at fristen går ut 1. september. Det er et stort antall innretninger, og saksbehandlingen kan ta noe lenger tid enn normalt. Du kan drive virksomheten som normalt mens verifiseringen pågår. Du må ikke betale saksbehandlingsgebyr for verifikasjonen.

Hva skjer hvis du overholder fristen?

Hvis du sender dokumentasjonen innen fristen, og vi vurderer at den er tilfredsstillende, fatter vi vedtak om løpende driftstillatelse. Denne erstatter da den midlertidige tillatelsen, og gjelder frem til den innleveres av virksomheten eller kalles tilbake.

Hva skjer hvis du ikke overholder fristen?

Vi må tilbakekalle den tidsbegrensede driftstillatelsen hvis

  • du ikke sender inn dokumentasjonen innen fristen
  • dokumentasjonen viser at forskriftens sikkerhetsnivå ikke er innfridd

For å gjenoppta driften må du søke om helt ny tillatelse. Da vil det, i motsetning til under verifikasjonen, påløpe saksbehandlingsgebyr etter de vanlige reglene.

Se hva som kreves av dokumentasjon for verifikasjon. PDF-ikon.