Veileder om uønskede hendelser med fornøyelsesinnretninger

SJT har publisert en veileder om kravet i forskrift om fornøyelsesinnretninger til rutiner for å registrere og følge opp uønskede hendelser i virksomheten.

Publisert: 24.07.2019   Endret: 24.07.2019

Registrering og oppfølging av ulykker, alvorlige hendelser og hendelser er viktig for å ha kontroll på sikkerheten i virksomheten.

Virksomheten skal også jobbe for å hindre uønskede hendelser og bruke erfaringen fra uønskede hendelser til å forbedre sikkerheten.

Last ned veileder om uønskede hendelser med fornøyelsesinnretninger.