Veileder om rapporteringsplikt

Statens jernbanetilsyn har publisert en veileder om rapporteringsplikt for uønskede hendelser i virksomheter med fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 14.07.2019   Endret: 14.07.2019

Veilederen gir svar på spørsmål om hvorfor virksomhetene skal rapportere inn uønskede hendelser til Statens jernbanetilsyn, hva som skal rapporteres og hvordan det skal rapporteres. Virksomheten er også ansvarlig for å bruke informasjonen fra uønskede hendelser i sin sikkerhetsstyring for å hindre gjentakelse.

(Vi viser til egen veileder om sikkerhetsstyring.)

Se veilederen om rapporteringsplikt for uønskede hendelser.