Spørsmål om årsgebyr

18.3: SJT får en rekke spørsmål om fakturaer som forfaller neste uke. Vi arbeider med spørsmålet.

Publisert: 18.03.2020   Endret: 18.03.2020

Vi vil komme med en avklaring til bransjen snarest og innen forfallsdato. Vi arbeider også med flere problemstillinger. Informasjon vil komme så snart som mulig.