Søk om ny tryggleiksmessig godkjenning

Verksemder med fornøyelsesinnretningar som ikkje hadde levert opplysningar for gebyrklassifisering innan 31. januar 2017 må søkje om ny tryggleiksmessig godkjenning for 2017.

Publisert: 08.03.2017   Endret: 08.03.2017

Ein del verksemder har fått brev frå Statens jernbanetilsyn (SJT) om at den tryggleiksmessige godkjenninga er bortfallen. Desse verksemdene må gjere følgjande:

Verksemdene kan ikkje drive innretningane sine før dei har fått vedtak om tryggleiksmessig godkjenning for 2017. Dei som har levert opplysningane i tide, har fått forlengt løyve og treng ikkje å betale saksbehandlingsgebyr.