Skal du avvikle en innretning?

Dersom du ikke lenger skal drive en innretning, må du melde fra til SJT innen 31. desember 2018 for å slippe årsgebyr for 2019.

Publisert: 08.06.2018   Endret: 08.06.2018

Radiobilder i snø.Dersom du skal skrote, selge eller legge bort en innretning på ubestemt tid, må du huske å gi skriftlig beskjed om at du ikke lenger har bruk for driftstillatelsen innen 31. desember 2018. Alle fornøyelsesinnretninger med driftstillatelse 1. januar 2019 blir fakturert for årsgebyr for perioden 1. januar-31. desember 2019.

Du kan levere inn tillatelsen for den aktuelle innretningen til Statens jernbanetilsyn ved å bruke skjemaet «Melding om innlevering av driftstillatelse» på sjt.no eller ved å sende en e-post til post@sjt.no.

Fra 2019 vil årsgebyret for fornøyelsesinnretninger hvert år bli fakturert i januar og ha forfall i februar.

Ettersom driftstillatelse gitt for fornøyelsesinnretning etter 1. juli 2017 ikke er tidsbegrenset, må driftstillatelsen altså sies opp skriftlig til Statens jernbanetilsyn når du ikke lenger ønsker å bruke den.