Risiko ved zipliner

Staten jernbanetilsyn (SJT) minner om tre risikofaktorer de som driver zipliner må være spesielt oppmerksomme på.

Publisert: 09.06.2017   Endret: 09.06.2017

SJT fører tilsyn med blant annet klatreparker og frittstående zipliner. Klatreparker og zipliner øker i antall og benyttes av stadig flere. I et brev til bransjen gjør SJT innehavere av zipliner oppmerksom på tre risikofaktorer.

1. Belastning på ståltau og innfesting

  • Standarden for zipliner sier at ståltauet i en zipline skal ha en såkalt sikkerhetsfaktor på tre ved en angitt last på 300 kg midt på spennet
  • Standarden angir sikkerhetsfaktor på fire som krav for å motstå utriving av endefester i fjell og til vurdering av fjellkvaliteten
  • Hvis en zipline er festet i trær, skal trekvaliteten vurderes
  • I mange tilfeller må vurderinger av zipliner komme fra rådgivende ingeniør, geolog med spesialkompetanse innen ingeniørgeologi (bergmekanikk og anleggsteknikk) eller en arborist (trebehandler).

2. Bakkeklaring i trasé

  • Standarden stiller krav om tilfredsstillende bakkeklaring for angitt last på 300 kg, i hele ziplinens lengde. Både last og temperaturendringer kan påvirke bakkeklaringen.

3. Hastighet inn på endeplattform

Rapportering av ulykker viser at de fleste hendelser skjer når publikum får for høy hastighet inn på endeplattformen. Hastigheten påvirkes blant annet av tyngde på person, luftmotstand, vindretning og taustramming. Bruk av mekaniske bremseanordninger er en måte å redusere hastigheten på.

Råd til publikum

Risikofaktorene nevnt over er det bransjens ansvar å ha kontroll med. Publikum som bruker klatreparker og zipliner kan også bidra til at opplevelsen blir tryggest mulig. SJT gir følgende råd:

  • Ikke ta de tøffeste løypene først, men begynn med en lett løype
  • Kjenn din egen begrensning. Ta pause når du begynner å bli sliten
  • Minst én sikringskarabin skal alltid være festet i sikkerhetsvaieren ved klatring i klatrepark
  • Når du kjører i en zipline, bøy knær og albuer ved landing på plattformen, og ikke ta deg for – selv når farten er høy.