Rapportering reduserer risiko

Statens jernbanetilsyn minner om at ulykker, alvorlige hendelser og hendelser skal rapporteres til tilsynet.

Publisert: 02.07.2018   Endret: 02.07.2018

Rapportering er svært verdifullt både for virksomhetene og for Statens jernbanetilsyn (SJT):

  • Virksomhetene får oversikt over eventuelle nye risikoer slik at risikoene kan ivaretas og innarbeides i sikkerhetsstyringssystemet
  • SJT kan se utviklingen i bransjen og utøve et mer risikobasert tilsyn
  • SJT kan veilede og informere bransjen om sikkerhetsmessige utfordringer og tendenser

Hva skal rapporteres inn?

  1. Ulykker skal rapporteres innen 72 timer. En ulykke er en uønsket hendelse som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og alle andre lignende ulykker
  2. Alvorlige hendelser skal rapporteres innen 72 timer. En alvorlig hendelse er en uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke
  3. Hendelser skal rapporteres innen åtte dager. En hendelse er definert som enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke, som har sammenheng med driften og som kan innvirke på driftssikkerheten

Taushetsplikt

Rapportering er en lovpålagt plikt. Virksomhetene skal kunne rapportere så fritt som mulig. Derfor har selv SJT taushetsplikt om innholdet i rapportene. Heller ikke andre myndigheter, eksempelvis politiet, får tilgang til innholdet.

Rapporter ulykker, alvorlige hendelser og hendelser.